Baza legala dosarul preturilor de transfer + linii directoare OECD

1. Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare – Articolul 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului Fiscal, alineatul (2) In cadrul unei tranzactii intre persoane romane si persoane nerezidente afiliate precum si intre persoane romane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau al serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate se foloseste cea mai adecvata dintre urmatoarele metode:

a) metoda compararii preturilor […]

b) metoda cost – plus […]

c) metoda pretului de revanzare […]

d) orice alta metoda recunoscuta in liniile directoare privind preturile de transfer emise de OECD.

2. Normele de aplicare a Codului Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare – Normele metodologice de aplicare a articolului 11.

3. Ordinul Presedintelui ANAF nr. 222/2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer – Articolul 2, alineatul (1) In vederea stabilirii preturilor de transfer, contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la solicitarea organului fiscal competent, sa intocmeasca si sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, dosarul preturilor de transfer […].

 

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.