Reglementari fiscale reduceri comerciale si financiare

Din punct de vedere al impozitului pe profit

Din interpretarea prevederilor art. 21 coroborat cu prevederile art. 20 din legea 571/2003 privind Codul Fiscal reiese faptul ca atat reducerile comerciale si financiare acordate, cat si cele primite reprezinta cheltuieli deductibile, respectiv venituri impozabile la calculul impozitului pe profit. Scopul acestora trebuie sa fie acela de a genera venituri impozabile prin stimularea vanzarilor.

Din punct de vedere al TVA

Conform prevederilor art. 137, alin. (3) din legea 571/2003 privind Codul Fiscal:

(3) Baza de impozitare nu cuprinde următoarele:

a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ, acordate de furnizori direct clienţilor la data exigibilităţii taxei;

In acest sens, conform prevederilor art. 138, lit. c) din legea 571/2003 privind Codul Fiscal:

Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii:

c) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele şi celelalte reduceri de preţ prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;

In concluzie, baza TVA se ajusteaza in cazul acordarii sau primirii de reduceri comerciale sau financiare, acest lucru neafectand regimul deducerilor.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.