Rezerva legala – aspecte contabile si fiscale – valori diferite contabil si fiscal

Cum se calculeaza rezerva legala si cum se deduce?

Calculul rezervei legale implica urmatoarele aspecte:

1. Rezerva legala conform legii 31/1990 privind societatile comerciale: conform art. 183, “din profitul societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social”. Astfel, la sfarsitul fiecarui an se va constitui rezerva legala din profitul societatii prin aplicarea cotei de 5%, pana cand rezerva atinge 20% din capitalul social. Consider ca aceasta valoare se va inregistra si in contabilitate.

2. Din punct de vedere fiscal, conform art. 22 din Codul Fiscal, “rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare”.

Astfel, se poate observa ca, desi la o prima vedere se pare ca rezerva legala se calculeaza la fel, baza de calcul conform celor 2 acte normative de mai sus poate diferi. Poate exista cazul in care societatea are profit contabil, dar fiscal are pierdere (vezi venituri din dividende). Conform prevederilor legii 31 societatea este in continuare obligata sa constituie rezerva legala intrucat contabil ea are profit, pe cand in cazul prevederilor Codului Fiscal se precizeaza ca rezerva legala deductibila se calculeaza pornind de la profitul contabil inainte de impozit din care se scad veniturile neimpozabile si se aduna cheltuielile aferente veniturilor impozabile si astfel fiscal rezerva deductibila este 0.

Din acest motiv recomandam tinerea evidentei rezervei legale deduse la calculul impozitului pe profit intr-un fisier separat, intrucat suma inregistrata in contabilitate conform legii 31/1990 poate fi diferita de rezerva legala dedusa la calculul impozitului pe profit pana la acel moment.

Normele de aplicare din Codul Fiscal prevad faptul ca: “rezerva se calculează cumulat de la începutul anului şi este deductibilă la calculul profitului impozabil trimestrial sau anual, după caz. În veniturile neimpozabile care se scad la determinarea bazei de calcul pentru rezervă sunt incluse veniturile prevăzute la art. 20 din Codul fiscal, cu excepţia celor prevăzute la lit. c) din acelaşi articol. Rezervele astfel constituite se completează sau se diminuează în funcţie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul”.

In concluzie, rezerva legala conform prevederilor Codului Fiscal se calculeaza si se ia in considerare si la calculul trimestrial de impozit pe profit. Rezerva legala dedusa la calculul impozitului pe profit poate fi diferita de valoarea rezervei legale inregistrate in contabilitate conform prevederilor legii 31. Important este sa tineti o evidenta a rezervei legale deduse la calculul impozitului pe profit intrucat societatea beneficiaza de aceasta deducere doar o data.

Astfel daca in anul N societate are un capital social de 1000 lei (rezerva legala maxima 200 lei) si rezerva legala rezultata conform prevederilor Codului Fiscal este de 100 lei, se vor deduce 100 lei la calculul impozitului pe profit. Daca in anul N+1, pentru aceeasi societate rezerva legala rezultata conform prevederilor Codului Fiscal este de 150 lei, se vor deduce doar 100 lei la calculul impozitului pe profit, intrucat 100 au fost deja dedusi in anul N iar valoarea deductibilitatii nu poate depasi 200 lei conform acelorasi prevederi fiscale. In acelasi timp, din punct de vedere contabil, rezerva legala calculata conform legii 31 poate fi diferita ca valoare in cei doi ani N si N+1. Conform legii 31 noi consideram ca rezerva legala se constituie din profitul contabil final (net) si se inregistreaza in contabilitate de asemenea pana cand valoarea acesteia atinge cea dea 5-a parte a capitalului social (20%). In final valorile, atat fiscal cat si contabil, vor fi aceleasi foar ca pe parcurs, pana cand se atinge 20% din capital valoarea deductibilitatilor poate diferi de valoarea din contabilitate.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.