Impozit pe veniturile obtinute de nerezidenti. Capitalizare dobanzi = “plata”

O speta interesanta intalnita destul de recent in practica se refera la capitalizarea dobanzilor si retinerea de impozit la data capitalizarii, beneficiarul fiind o persoana nerezidenta.

In continuare aspectele fiscale:

În cazul capitalizarii dobanzilor în valoarea principalului, consideram ca momentul capitalizarii atrage dupa sine aplicarea impozitului, deoarece capitalizarea se considera a fi o “plata” a respectivei dobanzi. Capitalizarea apare in general la calculul dobanzii compuse (atunci cand se aplica dobanda la dobanda).

Baza legala pentru aceste interpretari este urmatoarea:

Conform art. 116 alin. (4):Impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se reţine şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi.”

Norme de aplicare

“Pentru impozitul în valută aferent dobânzilor capitalizate realizate din România de nerezidenţi, conversia se face, de asemenea, la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua în care s-a capitalizat dobânda, respectiv la cursul valutar din momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului dobânzii capitalizate sau din momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, ori în momentul în care dobânda se transformă în împrumut. Impozitul în lei astfel calculat se varsă la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a înregistrat venitul/răscumpărat instrumentul de economisire.”

Conform art. 116 alin. (7): “Impozitul asupra dobânzilor capitalizate se calculează de plătitorul acestor venituri în momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv în momentul răscumpărării în cazul unor instrumente de economisire sau în momentul în care dobânda se transformă în împrumut ori în capital, după caz.”

In concluzie, consideram ca de fiecare data cand dobanda inregistrata se capitalizeaza (devine principal) se impune calculul si retinerea de impozit pentru veniturile obtinute in Romania de nerezidenti.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.