Dosarul preturilor de transfer – persoane afiliate – gradul de afiliere intre doua persoane juridice cu acelasi actionar persoana fizica

Intrebare: fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25 % din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza în mod efectiv persoana juridica;

Din analiza prevederilor de mai sus nu reiese faptul ca 2 persoane juridice detinute in proportie de peste 25% ori controlate de aceeasi persoana fizica sunt afiliate.

Persoane juridice
c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin:

(i) prima persoana juridica detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25 % din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica;
(ii) a doua persoana juridica detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25 % din valoarea/numarul titulurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica;
(iii) o persoana juridica terta detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25 % din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoana juridica, cât si la cea de-a doua.

Conform paragrafului 11 din Ghidul OCDE, o “companie asociata” (entitate afiliata in sensul Codului fiscal) este o intreprindere care indeplineste conditiile prevazute la articolul 9, sub-paragrafele 1a) si 1b) din Conventia Fiscala Model a OCDE. Potrivit acestor conditii, doua companii sunt asociate daca una dintre cele doua participa direct sau indirect la conducerea, controlul sau capitalul celeilalte, sau daca “aceleasi persoane participa direct sau indirect la conducerea, controlul sau capitalul ambelor companii” (adica ambele companii se afla sub control comun).

In consecinta, desi nu exista o prevedere explicita in Codul fiscal cu privire la relatia de afiliere in cazul actionariatului comun reprezentat de persoane fizice, consideram ca, in materie de preturi de transfer, se aplica prevederile Ghidului OCDE, care completeaza legislatia nationala in domeniul preturilor de transfer.

Mai mult, in practica, abordarea autoritatilor fiscale confirma aceasta interpretare, desi abordarea autoritatilor fiscale nu constituie o dovada a unei interpretari corecte a legislatiei in toate cazurile.

This entry was posted in Preturi de transfer and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.