Aspecte fiscale fondul de conservare si regenerare a padurilor

Intrebare: Buna ziua. De curand am preluat contabilitatea unui ocol silvic si dorim sa ne raspundeti la urmatoarea intrebare: Ce reprezinta fondul de conservare si regenerare a padurile si care sunt implicatiile fiscale ale constituirii acestuia?

Raspuns: Conform art. 33 din legea 46/2010 privind Codul Silvic, administratorul fondului forestier proprietate publica a statului si proprietarii de paduri au obligatia sa infiinteze fondul de conservare si regenerare a padurilor purtator de dobanda, neimpozabil, deductibil fiscal si avand regimul rezervelor fiscale. Fondul se afla la dispozitia si in contul administratorului sau al prestatorului de servicii silvice.

Fondul de conservare si regenerare a padurilor se constituie din urmatoarele resurse:

a) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate publica a statului;

b) contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii de pe terenurile scoase definitiv sau ocupate temporar din fondul forestier proprietate publica a statului;

c) 50% din cuantumul chiriei pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului;

d) contravaloarea despagubirilor pentru pagubele produse fondului forestier proprietate publica;

e) 50% din cuantumul despagubirilor pentru pagubele produse fondului forestier proprietate privata;

f) 15 – 25% din valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare, provenita din produse principale si accidentale I, calculata la nivelul pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior; pentru padurile proprietate publica a statului, nivelul procentului anual se stabileste de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva; pentru celelalte forme de proprietate forestiera, nivelul procentului anual se stabileste, dupa caz, de ocoalele silvice. Aceasta suma se vireaza de catre cumparatorii/titularii autorizatiilor de exploatare direct in contul administratorului sau prestatorului de servicii silvice;

g) sumele reprezentand cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere pentru terenurile ocupate temporar din fondul forestier proprietate publica a statului;

h) sumele reprezentand contravaloarea efectelor determinate de functiile de protectie, ecologice si sociale ale padurilor;

i) alocatii de la bugetul de stat.

Fondul de conservare si regenerare a padurilor se foloseste pentru:

a) regenerarea suprafetelor parcurse cu taieri;

b) impadurirea terenurilor goale inregistrate in amenajamentul silvic sau a celor preluate in scopul impaduririi;

c) reinstalarea padurii pe terenurile ocupate temporar din fondul forestier;

d) efectuarea lucrarilor de ajutorare si de ingrijire a regenerarilor naturale şi de ingrijire a culturilor tinere existente;

e) efectuarea lucrarilor in resursele genetice forestiere inscrise in Catalogul national al materialelor forestiere de reproducere;

f) acoperirea cheltuielilor ocazionate de refacerea padurilor afectate de calamitati;

g) efectuarea lucrarilor de ingrijire a arboretelor tinere, degajari si curatari;

h) cumpararea de terenuri, in conformitate cu metodologia de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti.

Alimentarea fondului de conservare şi regenerare a padurilor se face la data la care resursele devin exigibile.

Evidenta fondului de conservare si regenerare a padurilor se tine pe proprietar.

Sumele ramase disponibile din acest fond la sfarsitul anului calendaristic se reporteaza in anul urmator.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Aspecte fiscale fondul de conservare si regenerare a padurilor

Comments are closed.