Acoperirea pierderii contabile si ordinea in care se repartizeaza profitul contabil – prevederi legale

Potrivit art. 249 din OMF 3055/2009:

pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie. În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit.”

Potrivit art. 69 din Legea 31/1990, „dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit”.

Astfel, in opinia noastra, in cazul in care societatea inregistreaza profit contabil, acesta va fi utilizat cu prioritate la acoperirea pierderii contabile, iar diferenta ramasa se repartizeaza conform hotararii AGA, dupa constituirea rezervei legale.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.