Conditii pentru livrarea unei locuinte cu 5% TVA

Intrebare: Care sunt conditiile in care pot factura vanzarea unui imobil cu 5% TVA catre o persoana fizica?

Raspuns:

Condiţiile pentru a putea livra imobilul prin aplicarea cotei de TVA de 5% sunt următoarele:

  • Suprafaţa utilă a locuinţei să fie de maximum 120 m2 exclusiv anexele gospodăreşti;
  • Locuinţa să poată fi locuită ca atare la momentul vânzării;
  • Terenul pe care este contruită locuinţa, sau cota parte din terenul pe care este construită locuinţa să nu depăşească suprafaţa de 250 m2 inclusiv amprenta la sol a locnuinţei;
  • În cazul în care cumpărătorul este o persoană necăsătorită, acesta să nu fi deţinut sau să nu deţină nicio locuinţă în proprietate pe care a achiziţionat-o cu cota de 5%;
  • În cazul în care cumpărătorul este o persoană căsătorită, soţul sau soţia să nu fi deţinut sau să nu deţină, fiecare sau împreună, nicio locuinţă în proprietate pe care au achiziţionat-o cu cota de 5%;
  • Suprafaţa terenului pe care este construită locuinţa, precum şi suprafaţa utilă a locuinţei trebuie să fie înscrise în documentaţia cadastrală anexată la actul de vânzare-cumpărare încheiat în condiţiile legii.
  • Valoarea-limită de 380.000 lei prevăzută la art. 140 alin. (21) lit. c) din Codul fiscal cuprinde valoarea locuinţei, inclusiv valoarea cotelor indivize din părţile comune ale imobilului şi a anexelor gospodăreşti şi, după caz, a terenului pe care este construită locuinţa, dar exclude unele drepturi de servitute legate de locuinţa respectivă.
  • În calculul suprafeţei maxime de 250 m2, prevăzute la art. 140 alin. (21) lit. c) din Codul fiscal, se cuprind şi suprafeţele anexelor gospodăreşti, precum şi cotele indivize din orice alte suprafeţe dobândite împreună cu locuinţa, chiar dacă se află la numere cadastrale diferite;
  • În vederea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 140 alin. (21) lit. c) pct. 1 şi 2 din Codul fiscal, cumpărătorul va pune la dispoziţia vânzătorului, înainte sau în momentul livrării bunului imobil, o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la art. 140 alin. (21) lit. c) pct. 1 şi 2 din Codul fiscal, care va fi păstrată de vânzător pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5%.
This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.