Pot beneficia de deducere personala suplimentara la salariu pentru un copil daca acesta are si pensie de urmas?

Intrebare: O colega al carei sot a decedat are un copil aflat in intretinere. Poate sa beneficieze de deducere salariala pentru copil aflat in intretinere dar si de pensie de urmas? Va multumesc frumos.

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 56 din Codul fiscal, deducerea personală se acordă persoanelor fizice care obţin venituri din salarii sub forma unei deduceri fiscale din venitul din salarii impozabil, la angajatorul unde se află funcţia de bază.

Deducerea personală se acordă persoanelor fizice cu un venit lunar brut de până la 1.000 lei, astfel: contribuabililor fără persoane în întreţinere li se acordă o deducere personală de 250 lei, iar contribuabililor cu o persoană în întreţinere li se acordă o deducere personală de 350 lei, etc.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 10.000.001 lei şi 30.000.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 30.000.000 lei nu se acordă deducerea personală.

Potrivit prevederilor art. 56 din Codul fiscal, persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 250 lei lunar.

În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi.

Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi.

Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.

Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere:

a) persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane;

b) persoanele fizice care obţin venituri din cultivarea şi din valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere, în solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi din valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, precum şi din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole, indiferent de suprafaţă.

Potrivit normelor de aplicare a art. 56 din Codul fiscal, copilul minor este considerat întotdeauna întreţinut, cu excepţia celor încadraţi în muncă, indiferent dacă se află în unităţi speciale sanitare sau de protecţie specială şi altele asemenea, precum şi în unităţi de învăţământ, inclusiv în situaţia în care costul de întreţinere este suportat de aceste unităţi. În acest caz eventualele venituri obţinute de copilul minor nu se au în vedere la încadrarea în venitul de 250 lei lunar.

Pentru copilul minor aflat în întreţinerea părinţilor sau a tutorelui, deducerea personală se acordă integral unuia dintre părinţi, conform înţelegerii dintre aceştia, respectiv tutorelui.

Copilul minor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, încadrat în muncă în condiţiile Codului muncii, devine contribuabil şi beneficiază de deducerea personală, situaţie în care părinţii nu mai au dreptul de a-l lua în întreţinere, întrucât deducerea personală se acordă o singură dată.

În cazul în care copilul în întreţinere beneficiază de pensie de urmaş, considerăm că persoana ce-l are în întreţinere poate beneficia în continuare de deducerea personală suplimentară, în limitele prevăzute mai sus referitoare la valoarea venitului brut lunar din salarii realizat, întrucât, în cazul copiilor aflaţi în întreţinere, aceste venituri nu se iau în considerare la calculul limitei venitului lunar de 250 lei.

În cazul în care persoana salariată (soţia) beneficiază de pensie de urmaş, considerăm că de asemenea poate beneficia în continuare şi de deducerea personală suplimentară întrucât potrivit normelor de aplicare a art. 56 din Codul fiscal, deducerea personală este stabilită în funcţie de venitul brut lunar din salarii realizat la funcţia de bază de către contribuabil şi numărul de persoane aflate în întreţinerea acestuia. Astfel pentru stabilirea deducerii personale se va lua în considerare venitul brut din salarii realizat la locul de muncă unde are înregistrată funcţia de bază, fără a se lua în considerare faptul că beneficiază de pensie de urmaş.

Pentru a beneficia de deducere, persoana respectivă (soţia) trebuie să aibă declarată funcţia de bază la societatea dvs. În sens contrar, va beneficia de deducere la angajatorul unde are declarată funcţia de bază.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Pot beneficia de deducere personala suplimentara la salariu pentru un copil daca acesta are si pensie de urmas?

Comments are closed.