Contract de comodat intre 2 societati – aspecte fiscale

Intrebare: O societate acorda pe baza unui contract de comodat un autoturism unei alte societati. Care sunt implicatiile fiscale pentru fiecare dintre cele 2 societati? Am dreptul sa deduc cheltuielile cu autoturismul respectiv la ambele societati? Mentionez ca este vorba despre un autoturism folosit pentru interventii ce nu se incadreaza in limitarea referitoare la cheltuielile cu combustibilul.

Raspuns:

Un contract de comodat consta in faptul ca o persoana, denumita comodant, acorda unei alte persoane, denumita comodatar, dreptul de folosinta temporara asupra bunului cu titlu gratuit. In cazul dvs. ambele persoane sunt societati comerciale.

Din punct de vedere fiscal, potrivit art. 21 din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.

Pentru a raspunde la intrebarea dvs., vom analiza aspectele fiscale atat din perspectiva comodantului, cat si din perspectiva comodatarului.

Din perspectiva comodantului, intrucat contractul de comodat implica acordarea dreptului temporar de folosinta asupra unui bun detinut de catre societate in mod gratuit, consideram ca cheltuielile cu amortizarea si alte costuri intreprinse cu bunul respectiv ulterior acordarii acestuia in comodat reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit. Intrucat aceasta operatiune nu genereaza si nu va genera venit impozabil, nici cheltuielile aferente nu pot fi considerate deductibile. In cazul in care se doreste deducerea acestor cheltuieli, cel mai indicat ar fi incheierea unui contract de leasing operational care sa prevada cedarea temporara a dreptului de folosinta asupra autoturismului in schimbul unei pret platit de catre locatar locatorului.

Din perspectiva comodatarului, consideram ca acesta poate deduce cheltuielile de functionare a autoturismului (in limitele prevazute la art. 21 din Codul fiscal), intrucat acestea sunt suportate pentru realizarea unor operatiuni ce au ca scop obtinerea de venituri impozabile.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.