Modificari norme Cod fiscal – 1 ianuarie 2011 – Contributii sociale – HG 150/2011

Marţi, 1 martie 2011, a fost publicată în Monitorul Oficial, Hotărârea de Guvern nr. 150 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

În această informare vă vom prezenta pe scurt doar modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. Pentru mai multe detalii puteţi descărca varianta completă a Hotărârii de Guvern de aici.

Contribuţii sociale

  • Normele de aplicare vin cu un exemplu foarte util de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pe care îl prezentăm în continuare:

Exemplu de calcul a contribuţiei de asigurǎri sociale datoratǎ de angajator:

Se folosesc urmǎtoarele simboluri:

N = cota de contribuţie pentru condiţii normale de muncǎ (31,3%);

D = cota de contribuţie pentru condiţii deosebite de muncǎ (36,3%);

S = cota de contribuţie pentru condiţii speciale de muncǎ (41,3%);

BCA = baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurǎri sociale (câştig brut realizat, dar nu mai mult de 5 ori câştigul salarial mediu brut);

TV = suma câştigurilor realizate la nivel de angajator;

TVN = suma câştigurilor realizate în condiţii normale de muncǎ la nivel de angajator;

TVD = suma câştigurilor realizate în condiţii deosebite de muncǎ la nivel de angajator;

TVS = suma câştigurilor realizate în condiţii speciale de muncǎ la nivel de angajator;

NA = 20,8% care reprezintă cota de contribuţie datorată de angajator pentru condiţii normale de muncǎ (31,3% – 10,5% = 20,8%);

DA = 25,8% care reprezintă cota de contribuţie datorată de angajator pentru condiţii deosebite de muncǎ (36,3% – 10,5% = 25,8%);

SA = 30,8% care reprezintă cota de contribuţie datorată de angajator pentru condiţii speciale de muncǎ (41,3% – 10,5% = 30,8%);

BCP = baza de calcul plafonatǎ pentru calculul contribuţiei de asigurǎri sociale datorate de angajator (numărul de asiguraţi x 5 câştiguri salariale medii brute).

CAS datorată de asigurat = BCA x 10,5 %

CAS datorată de angajator

Varianta I. – Dacă suma câştigurilor realizate nu depăşeşte BCP:

CAS datorată de angajator = TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA

Varianta II. – Dacă suma câştigurilor realizate depăşeşte BCP:

CAS datorată de angajator = (TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA) x BCP/TV

Câştigul salarial mediu brut luat în calcul = 2.022 lei

Se presupune cǎ angajatorul are 4 salariaţi. În aceste condiţii: BCP este 4 salariaţi x 5x 2.022 lei = 40.440 lei

CAS datorată de angajator:

(15.500 x 20,8/100 + 11.775 x 25,8/100 + 28.225 x 30,8/100) x 40.440/55.500 = 10.897 lei

  • Se explică noţiunea de loc de prestare a venitului ca fiind persoana fizică sau juridică ce are calitatea de angajator sau este asimilată angajatorului.
  • Din păcate această Hotărâre de Guvern nu vine cu lămuriri referitoare la prevederile art. 29615 lit. p) din Codul fiscal, conform cărora avantajele în natură nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale. În opinia Viboal Consulting acest paragraf conţine o eroare, întrucât potrivit prevederilor art. 2964 lit. o) din Codul fiscal şi a normelor publicate cu această ocazie, considerăm că rezultă faptul că avantajele intră în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale, cu excepţiile specifice prevăzute la art. 29616 din Codul fiscal.
This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.