Modificari norme Cod fiscal – 1 ianuarie 2011 – TVA – HG 150/2011

Marţi, 1 martie 2011, a fost publicată în Monitorul Oficial, Hotărârea de Guvern nr. 150 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

În această informare vă vom prezenta pe scurt doar modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. Pentru mai multe detalii puteţi descărca varianta completă a Hotărârii de Guvern de aici.

Taxa pe valoare adăugată

Persoane impozabile şi activitatea economică

  • Se modifică prevederile conform cărora livrarea obiectelor de cult religios nu constituia activitate economică. Acum doar livrarea obiectelor de cult religios de către organisme de cult religios nu constituie activitate economică, diferenţa constând astfel în natura persoanei ce desfăşoară această activitate.

Livrarea de bunuri

  • În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri mobile corporale, care se reziliază, se consideră că bunurile sunt lipsă din gestiunea locatorului/finanţatorului, ce sunt asimilate unor livrări de bunuri efectuate cu plată pentru care se datorează TVA, la expirarea termenului-limită prevăzut în contract pentru restituirea bunului de către utilizator, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data rezilierii contractului. Aceasta este considerată o livrare către sine pentru care baza impozabilă se determină ca valoarea capitalului rămasă de facturat. În cazul în care bunurile sunt recuperate locatorul are dreptul să anuleze livrarea către sine.
  • Pentru a nu fi considerată livrare de bunuri, bunurile acordate în mod gratuit în scopul stimulării vânzărilor sunt acele bunuri care sunt produse de persoana impozabilă în vederea vânzării sau sunt comercializate în mod obişnuit de către persoana impozabilă, acordate în mod gratuit clientului, numai în măsura în care sunt bunuri de acelaşi fel ca şi cele care sunt sau au fost livrate clientului. Atunci când bunurile acordate gratuit în vederea stimulării vânzărilor nu sunt produse de persoana impozabilă şi/sau nu sunt bunuri comercializate în mod obişnuit de persoana impozabilă şi/sau nu sunt de acelaşi fel ca şi cele care sunt sau au fost livrate clientului, acordarea gratuită a acestora nu va fi considerată livrare de bunuri dacă: se poate face dovada obiectivă a faptului că acestea pot fi utilizate de către client în legătură cu bunurile/serviciile pe care le-a achiziţionat de la respective persoană impozabilă sau au o valoare mai mica decât valoarea bunurilor/serviciilor achiziţionate de client.

Locul prestării serviciilor

  • Facturile sau alte documente specifice pentru transportul internaţional de bunuri, altul decât transportul intracomunitar de bunuri, prestat către persoane neimpozabile, precum şi pentru transportul internaţional de călători se emit pentru parcursul integral, fără a fi necesară separarea contravalorii traseului naţional şi a celui internaţional. Orice scutire de taxă pentru servicii de transport, prevăzută la art. 143 sau 144 din Codul fiscal, se acordă pentru parcursul efectuat în interiorul ţării, în timp ce distanţa parcursă în afara ţării se consideră că nu are locul prestării în România şi nu se datorează taxa.
  • Apar clarificări cu privire la conceptul de acces la un eveniment (dreptul de a intra la spectacole, piese de teatru, circ, evenimente sportive, evenimente educaţionale, participarea la conferinţe, seminarii, etc.)

Ajustarea bazei impozabile

  • În cazul ajustării bazei impozabile, cota de TVA aplicabilă pentru ajustare este cota operaţiunii de bază. În cazul în care baza este exprimată în valută, cursul de schimb utilizat la ajustarea bazei este cel al operaţiunii de bază. În cazul în care operaţiunea de bază nu se poate identifica, cota TVA şi cursul folosite sunt cele de la data ajustării bazei de impozitare. În acest sens se modifică şi exemplul expus în normele de la articolul 135 din Codul fiscal.

Operaţiuni scutite

  • Apar noi clarificări privind scutirea de TVA a reimportului de bunuri. Aceasta se aplică în măsura în care se aplică şi scutirea de taxe vamale pentru bunurile reintroduse pe teritoriul Comunităţii potrivit Codului vamal.

Dreptul de deducere a taxei

  • Se acordă dreptul de deducere a TVA pentru achiziţiile efectuate de o persoană impozabilă de la un contribuabil declarat inactiv în cazul bunurilor supuse executării silite. În acest sens, pe facturile de achiziţie nu este obligatoriu să fie înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit furnizorului. În acest caz, se ajustează şi taxa aferentă bunurilor astfel livrate, pentru care iniţial s-a colectat TVA datorită stării de inactivitate a persoanei impozabile.
This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.