Clasificare si impozitare venituri primite de persoane fizice membri in consiliul de administratie a unei societati

Intrebare: In care categorie considerati dumneavoastra ca trebuie incadrate veniturile primite de membrii consiliului de administratie dintr-o societate:

1. sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia de cenzori; Art.296 indice 4 alin.(1) lit.g);

sau

2. indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor, Art 296 indice 4 alin.(1) lit j).

Este necesara incadrarea corecta deoarece exista o exceptie speciala de la plata contributiilor sociale a veniturilor care se incadreaza la lit.j) cf Art.296 indice 16 alin.(5) lit.c).

Raspuns:

În opinia noastră, potrivit prevederilor art. 2964 din Codul fiscal, considerăm că veniturile primite de membrii consiliului de administraţie dintr-o societate se încadrează la art. 2964 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal şi reprezintă sume primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori.

În opinia noastră, aceste venituri nu se încadrează în excepţiile specifice prevăzute la art. 29616 alin. (5) din Codul fiscal, iar pentru aceste sume considerăm că se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat şi contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat;

Referitor la cealaltă clasificare la care faceţi referire în întrebarea dvs., considerăm că veniturile la care faceţi referire nu se încadrează la art. 2964 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal. Asupra indemnizaţiei de administrator obţinută în temeiul unui contract de mandat sau de administrare de o persoană care beneficiază de o categorie de pensii prevazută de Legea 263/2010 sau de venituri salariale, se datorează obligatoriu: contribuţia individuală şi a angajatorului la sistemul asigurarilor sociale de sănătate şi contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.

În ceea ce priveste contribuţia la sistemul asigurărilor sociale de stat, în temeiul art. 6 pct. IV lit.a) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt asiguraţi obligatoriu in sistemul public de pensii administratorii care realizeaza, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Clasificare si impozitare venituri primite de persoane fizice membri in consiliul de administratie a unei societati

Comments are closed.