Care sunt contribuţiile care se plătesc pentru veniturile primite de către reprezentantii in consiliul de administraţie? Sunt aceste venituri asimilate veniturilor din salarii?

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 2964 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile art. 29616 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile art. 29616 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, considerăm că asupra veniturilor primite de către reprezentantii in consiliul de administraţie se datorează: contribuţia individuală de asigurari sociale şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat; contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia datorată de angajator la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori reprezintă venituri asimilate salariilor.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Care sunt contribuţiile care se plătesc pentru veniturile primite de către reprezentantii in consiliul de administraţie? Sunt aceste venituri asimilate veniturilor din salarii?

 1. luci says:

  Art. 29616 Excepţii specifice

  (5) Contribuţiile sociale prevăzute la art.2 alin. (2) lit. a) (=CAS) şi e)(=fond accid) nu se datorează asupra:…………………

  c) veniturilor în bani prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. e) şi j) (j=indemnizatii admin).

  • Bogdan Costea says:

   Buna seara. Multumim pentru precizare. In acest articol noi ne referim la veniturile prevazute la art. 2964 alin. (1) lit. g) care nu fac obiectul exceptiei specifice prezentate de dvs. Chiar in articolul precedent acestuia am abordat problema diferentelor dintre notiunile indemnizatia administratorului si veniturile primite de reprezentantii in consiliul de administratie.

Comments are closed.