Exemplu de aplicare a limitari bazei de calcul a CAS ( 5 salarii medii brute )

Intrebare: Va rog sa exemplificati limitarea veniturilor la nivelul a 5 salarii brute in ceea ce priveste contributia la asigurarile sociale de sanatate.Avand in vedere faptul ca exista persoane care au contract de mandat (fosti directori) si in acelasi timp sunt si membrii in consiliul de administratie, limitarea se face pe fiecare contract (considerat fiecare contract loc de realizare a venitului) sau pe ambele cumulate (locul de realizare a venitului fiind angajatorul)?

Raspuns:

În primul rând dorim să menţionăm că, potrivit prevederilor art. 2964 alin. (2) din Codul fiscal şi art. 2965 alin. (1) din Codul fiscal,  limitarea în cauză se aplică doar în cazul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat (in sistemul public de pensii).

Potrivit prevederilor art. 2964 alin. (2) din Codul fiscal, în situaţia în care totalul veniturilor prevăzute la alin. (1) art. 2964 din Codul fiscal este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.

Potrivit prevederilor art. 2965 alin. (1) din Codul fiscal, în sistemul public de pensii, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 2963 lit. e) şi g) din Codul fiscal, baza lunară de calcul o reprezintă suma câştigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b) din Codul fiscal. Baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor pentru care angajatorul datorează contribuţie diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă, din luna pentru care se calculează această contribuţie datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, şi valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut. În situaţia depăşirii acestui plafon, în cazul persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. e) şi g), care datorează contribuţie la bugetul asigurărilor sociale de stat, diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă, baza de calcul la care se datorează această contribuţie, corespunzătoare fiecărei condiţii de muncă, se stabileşte proporţional cu ponderea, în total bază de calcul, a câştigurilor salariale brute realizate în fiecare dintre condiţiile de muncă.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.

Exemplu:

Astfel, în cazul dvs., dacă persoana respectivă obţine venituri (atât în baza contractului de mandat, cât şi datorită calităţii de membru în consiliul de administraţie) în sumă mai mare de 10.110 lei (venit lunar), societatea dvs. va reţine contribuţia individuală de asigurări sociale în procent de 10,5% aplicat la 10.110 lei.

CAS datorată de asigurat = BCA x 10,5 %

Unde:

BCA = baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale (câştig brut realizat, dar nu mai mult de 5 ori câştigul salarial mediu brut);

În cazul aplicării limitării la calculul contribuţiei societăţii, se menţionează că în baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat se includ sumele care fac parte din baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, ţinându-se seama de excepţiile prevăzute la art. 29615 şi 29616 din Codul fiscal.

CAS datorată de angajator

Varianta I. – Dacă suma câştigurilor realizate nu depăşeşte BCP:

CAS datorată de angajator = TVN x NA

Varianta II. – Dacă suma câştigurilor realizate depăşeşte BCP:

CAS datorată de angajator = (TVN x NA) x BCP/TV

Unde:

BCA = baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale (câştig brut realizat, dar nu mai mult de 5 ori câştigul salarial mediu brut);

TV = suma câştigurilor realizate la nivel de angajator;

TVN = suma câştigurilor realizate în condiţii normale de muncă la nivel de angajator;

NA = 20,8% care reprezintă cota de contribuţie datorată de angajator pentru condiţii normale de muncă (31,3% – 10,5% = 20,8%);

BCP = baza de calcul plafonată pentru calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator (numărul de asiguraţi x 5 câştiguri salariale medii brute).

În concluzie, în opinia noastră limitarea se aplica pentru ambele contracte cumulat, locul de realizare a venitului fiind considerat plătitorul de venit.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.