Acordare tichete cadou pentru stimularea vanzarilor. Acordare tichete cadou unor persoane fizice ce sunt angajati ai distribuitorilor societatii noastre

Intrebare: Societatea noastra doreste sa acorde distribuitorilor, in cadrul unei actiuni de sprijinire a vanzarilor, tichete cadou. Tichetele vor fi acordate direct persoanelor fizice. Stim ca trebuie sa retinem impozit de 16%, este corect? Care sunt aspectele fiscale in ceea ce priveste contributiile sociale?

Raspuns: În cazul acordării tichetelor cadou, în cadrul acţiunilor de marketing si promovare, precum si in cadrul acţiunilor de protocol, direct persoanelor fizice consideram ca se aplica urmatoarele:

  La nivelul companiei care acordă tichetele cadou în cadrul unor campanii de marketing şi promovare, în opinia noastră, contravaloarea tichetelor cadou este deductibilă integral ca şi cheltuială de marketing şi promovare, potrivit prevederilor art. 21, alin. 2, lit. d) din Codul fiscal, atât timp cât se poate justifica faptul că tichetele au fost acordate cu scopul stimulării vânzarilor. În cazul în care tichetele cadou sunt acordate în cadrul unor acţiuni de protocol, în opinia noastră, contravaloarea acestora este deductibilă limitat la calculul impozitului pe profit, potrivit prevederilor art. 21, alin. 3, lit. a) din Codul fiscal.

  La nivelul persoanelor fizice care primesc tichete cadou în cadrul unor campanii de marketing şi promovare, precum şi în cadrul acţiunilor de protocol, considerăm că acestea sunt clasificate ca venituri din alte surse şi supuse impozitului pe venit de 16%, potrivit prevederilor art. 78 din Codul fiscal coroborat cu pct. 152 din Normele de aplicare a Titlului III din Codul fiscal.

  Întrucât contravaloarea tichetelor cadou reprezintă valoarea netă a venitului primit, neputându-se reţine efectiv 16% din valoarea tichetelor, care să se plăteasca către bugetul de stat de compania care a acordat tichetele, considerăm că impozitul trebuie calculat prin procedeul sutei mărite.

  Impozitul se calculează de către societatea care acordă tichetele cadou şi se plăteşte pâna la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost distribuite tichetele cadou în cadrul campaniilor de marketing şi promovare / acţiunilor de protocol.

  În opinia noastră, potrivit prevederilor art. 29615 lit. o) din Codul fiscal, asupra contravalorii tichetelor cadou acordate persoanelor fizice în cadrul unor campanii de marketing şi promovare, precum şi în cadrul acţiunilor de protocol, nu se datorează contribuţii sociale, întrucât acestea nu sunt incluse în baza de calcul a acestor contribuţii.

  This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.