Conditii livrare imobil cu TVA 5%

Intrebari: Societatea noastra dezvolta un ansamblu rezidential. Casele au fost proiectate pentru a ne incadra in facilitatea de 5% TVA. Din cauza suprafetei mari de drumuri am hotarat inca de la inceput ca pentru acestea vom da drept de servitute. Toate au fost frumoase pana cand am mers la notar si ni s-au calculat taxele si onarariile pentru servitute care sunt mai mari decat cele aferente vanzarii imobilului.

Exista vreo posibilitate de a semna doua contracte de vanzare, unul pentru imobil cu 5% si unul pentru cota indiviza de drum cu 24%? In acest caz taxele sunt normale. Credeti ca la un eventual control, cele doua tranzactii s-ar putea considera una si aceeasi?

Raspuns:

Din informaţiile furnizate, înţelegem că societatea dvs. a dezvoltat un ansamblu rezidenţial, proiectat astfel încât livrarea imobilelor să poată fi încadrată în facilitatea de 5% TVA. Din cauza suprafeţelor mari de drum de acces, înţelegem că intenţia iniţială a fost aceea de a acorda drept de servitute pentru drum astfel încât să vă puteţi încadra în limita de suprafaţă prevăzută la art. 140 alin. (21) din Codul fiscal. Din motive financiare, înţelegem că această variantă nu mai este o opţiune la momentul de faţă şi că luaţi în considerare şi livrarea cotei indivize de drum de acces. Totuşi, în acest caz înţelegem că proprietatea vândută nu se mai încadrează în limita de suprafaţă prevăzută la art. art. 140 alin. (21) din Codul fiscal. Din acest motiv înţelegem că doriţi să structuraţi tranzacţia astfel încât să aibă loc două livrări, o livrare pentru imobil cu TVA 5% şi o livrare pentru cota indiviză de drum cu TVA 24%. Înţelegem că doriţi să comentăm cu privire la posibilitatea ca, în cazul în care alegeţi această variantă, tranzacţiile să fie asimilate de către autorităţile fiscale unei singure tranzacţii pentru care să vi se impute faptul că trebuia să colectaţi 24% TVA.

Din punct de vedere juridic, din discuţiile purtate cu consultanţii, înţelegem că structurarea tranzacţiei în modul la care faceţi referire este posibilă. Cu toate acestea nu putem emite o opinie în acest sens şi vă recomandăm sa vă adresaţi unor consultanţi specializaţi în domeniul juridic.

Din punct de vedere fiscal, potrivit prevederilor alin. (9) de la pct. 23 din normele de aplicare a art. 140 alin. (21) din Codul fiscal, în sensul art. 140 alin. (21) lit. c) din Codul fiscal, suprafaţa utilă a locuinţei de 120 mp nu include anexele gospodăreşti. Suprafaţa terenului pe care este construită locuinţa, precum şi suprafaţa utilă a locuinţei, menţionate la art. 140 alin. (21) lit. c) din Codul fiscal, trebuie să fie înscrise în documentaţia cadastrală anexată la actul de vânzare-cumpărare încheiat în condiţiile legii. Valoarea-limită de 380.000 lei prevăzută la art. 140 alin. (21) lit. c) din Codul fiscal cuprinde valoarea locuinţei, inclusiv valoarea cotelor indivize din părţile comune ale imobilului şi a anexelor gospodăreşti şi, după caz, a terenului pe care este construită locuinţa, dar exclude unele drepturi de servitute legate de locuinţa respectivă. În calculul suprafeţei maxime de 250 mp, prevăzute la art. 140 alin. (21) lit. c) din Codul fiscal, se cuprind şi suprafeţele anexelor gospodăreşti, precum şi cotele indivize din orice alte suprafeţe dobândite împreună cu locuinţa, chiar dacă se află la numere cadastrale diferite. În acest sens, considerăm că asimilarea celor două operaţiuni ca o singură tranzacţie este posibilă pe baza prevederilor legale de mai sus, caz în care înţelegem că nu sunt întrunite condiţiile necesare aplicării procentului de TVA de 5%.

Ca sugestie, puteţi lua în considerare varianta prin care să donaţi drumul de acces către autoritatea locală şi transformarea acestuia în drum public.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.