Diminuare capital social in cazul unui activ net negativ

Intrebare: In cazul in care firma pe care o detin nu intruneste momentan criteriul de la art. 15324 din legea 31/1990, adica activul net nu este mai mare sau egal cu cel putin jumatate din capitalul social ci dimpotriva, este mai mic, considerati ca se poate reduce capitalul social cu scopul restituirii sumelor respective catre asociati? Ulterior acestei operatiuni este posibil ca activul net sa devina negativ. Mentionez ca activele firmei au fost lichidate si datoriile platite iar in prezent exista un sold de lichiditati in firma. Dorim sa vindem firma dar fara lichiditati. Pentru acest motiv am decis sa reducem capitalul social.

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 207 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale:

Art. 207 – (1) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micşorarea numărului de acţiuni sau părţi sociale;

b) reducerea valorii nominale a acţiunilor sau a părţilor sociale;

c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor.

(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a) scutirea totală sau parţială a asociaţilor de vărsămintele datorate;

b) restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune sau parte socială;

c) alte procedee prevăzute de lege.

In opinia noastra, prevederile de mai sus nu impiedica reducerea capitalului social in cazul prezentat de dvs.. Desi exista acea limitare de la art. 15324, conform careia activul net trebuie sa fie mai mare sau egal cu cel putin jumatate din capitalul social, speta dvs. este una speciala intrucat dvs. oricum ati decis incetarea activitatii companiei si lichidarea activelor si plata datoriilor si intelegem nu vor exista creditori care sa se opuna diminuarii capitalului.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.