Cesiune creanta la aceeasi valoare, preluare datorie – implicatii fiscale impozit pe profit si TVA. Anulare creanta, anulare datorie – implicatii fiscale impozit pe profit si TVA

Intrebare: Compania noastra este pe punctul de a prelua o creanta de 100.000 RON a unei societati. Exista implicatii fiscale din punct de vedere al impozitului pe profit in cazul in care pentru aceasta creanta se plateste tot 100.000 RON? In acest caz societate nu inregistreaza niciun venit din aceasta operatiune, efectiv preia datoria unei societati. Intentia este aceea ca ulterior preluarii, datoria sa fie anulata, cheltuiala fiind suportata de compania noastra. Care sunt implicatiile din punct de vedere al impozitului pe profit atat in cazul nostru cat si in cazul companiei ce inregistreaza datoria si care sunt implicatiile din punct de vedere al TVA, de asemenea in cazul ambelor societati? Exista obligatii de ajustare, colectare TVA? Totodata am aprecia daca ati putea exemplifica si inregistrarile contabile.

Raspuns:

Din punct de vedere contabil, scoaterea din evidenţă a unei creanţe poate fi efectuată şi prin cedarea acesteia către un alt creditor.

Potrivit reglementărilor contabile, în cazul cesionării unei creanţe, diferenţa dintre valoarea creanţei preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului reprezintă venit la data constatării drepturilor şi obligaţiilor, potrivit clauzelor contractuale.

Din informatiile furnizate intelegem ca societatea dvs. preia prin cesiune o creanta de la o alta societate. Creanta preluata este de 100.000 RON iar pentru aceasta se plateste tot 100.000 RON. Intrucat compania dvs. nu inregistreaza niciun beneficiu economic din aceasta tranzactie, motivatia efectuarii acesteia nu pare a fi aceea de a realiza venituri impozabile. In acest caz, consideram ca orice autoritate fiscala va trata cheltuielile efectuate de catre compania dvs., pentru preluarea acestei datorii, ca nefiind aferente realizarii de venituri impozabile. Recomandarea noastra este aceea ca orice cheltuieli operationale sau financiare, inregistrate ca urmare a acestei operatiuni, sa fie considerate nedeductibile la calulul impozitului pe profit.

Astfel, considerand:

– Compania dvs. ca fiind firma A

– Compania de la care s-a preluat creanta ca fiind firma B

– Compania pentru care s-a preluat si anulat datoria ca fiind firma C

avem urmatoarele inregistrari contabile:

Compania A va inregistra preluarea si plata datoriei:

461 Debitori diversi/firma C = 462 Creditori diversi/firma B 100.000 ron

462 Creditori diversi/firma B = 5121 Conturi la banci 100.000 ron

In general companiile care efectueaza astfel de operatiuni (factoring) platesc pentru creantele preluate o suma mai mica decat cea datorata de debitori tocmai pentru a compensa costurile de administrare si recuperare a creantei si pentru a obtine venituri financiare din finantarea acestor datorii pe perioada cuprinsa intre data la care are loc plata catre cedent si data la care se recupereaza suma de la debitori. In general aceste venituri se inregistreaza in contul 7588 ‚Alte venituri din exploatare’. Totusi, in cazul in care compania are ca obiect de activitate desfasurarea unor astfel de operatiuni, aceste venituri ar trebui incluse in cifra de afaceri intrucat acestea nu mai reprezinta venituri conexe activitatii de baza, ci venituri inregistrate ca urmare a desfasurarii activitatii de baza. Pentru mai multe detalii referitoare la monografia contabila in cazul operatiunilor de factoring puteti analiza prevederile reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aplicabile institutiilor de credit.

Intrucat, in cazul prezentat de dvs., nu se inregistreaza niciun venit, putem considera ca societatea dvs. acorda o finantare cu titlu gratuit, finantare de care in realitate beneficiaza compania C, care nu mai este obligata la plata datoriei catre firma B. De cele mai multe ori astfel de operatiuni cu titlu gratuit au loc intre companiile afiliate, ce fac parte din acelasi grup de societati. Astfel, din punct de vedere al impozitului pe profit, venitul care ar fi inregistrat dintr-o astfel de operatiune in conditii normale de piata (intre doua persoane independente) poate fi reconsiderat si in cazul companiei A, prin majorarea bazei impozabile. in cazul in care cele doua entitati sunt afiliate, este necesar sa pregatiti dosarul preturilor de transfer tocmai pentru a determina care sunt preturile practicate pentru o astfel de tranzactie in conditii normale de piata.

Din punct de vedere al TVA, implicatiile fiscale difera in functie de modul in care este realizat contractul, astfel: Potrivit prevederilor art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal:

(2) Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:

a) prestările următoarelor servicii de natură financiar-bancară:

[…]

3. tranzacţii, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plăţi, viramente, creanţe, cecuri şi alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanţelor;

Potrivit normelor de aplicare:

Excepţia prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal se aplică în funcţie de natura operaţiunii, indiferent de terminologia utilizată, respectiv recuperare de creanţe sau factoring.

În situaţia în care, conform contractului, scopul operaţiunii la care se face referire mai sus nu îl constituie recuperarea de creanţe, ci acordarea unui credit, societatea care preia creanţele aferente unui credit acordat asumându-şi poziţia creditorului, operaţiunea este scutită de taxa pe valoarea adăugată, nefăcând obiectul excepţiei prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal. În această situaţie nu se aplică Decizia Curţii de Justiţie Europene C- 305/01 MKG.

În cazul în care din analiza contractului rezultă că operaţiunea la care se face referire mai sus reprezintă recuperare de creanţe, aceasta este considerată pentru persoana care preia creanţele o prestare de servicii efectuată cu plată, taxabilă din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată conform prevederilor art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal, indiferent dacă persoana care preia creanţele preia sau nu riscul privind neîncasarea acestora, aşa cum rezultă şi din Decizia Curţii Europene de Justiţie nr. C-305/01 MKG.

Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată in cazul in care operatiunea reprezinta recuperare de creante este formata din contravaloarea serviciului, inclusiv componenta de finanţare, şi se determină în funcţie de tipul contractului, putând fi calculată fie ca sumă a dobânzii aferente finanţării şi a comisionului de administrare şi colectare a creanţelor, fie ca diferenţă între valoarea nominală a creanţelor şi preţul de achiziţie al acestora, în cazul creanţelor care nu au depăşit termenul de scadenţă, fie ca diferenţă între valoarea economică sau de piaţă a creanţelor agreată de părţi şi stipulată în contractul încheiat şi preţul de achiziţie al acestora în cazul recuperării creanţelor cu termenul de scadenţă depăşit.

In ceea ce priveste ajustarile TVA din punct de vedere al preturilor de transfer, in opinia noastra Codul fiscal nu ofera baza legala pentru realizarea acestora. Pentru mai multe detalii in acest sens va rugam sa accesati urmatorul link.

Ulterior, in momentul in care compania A decide sa renunte la creanta preluata, acesta va inregistra o cheltuiala:

6588 Alte cheltuieli din exploatare = 461 Debitori diversi/firma C 100.000 ron

Intrucat aceasta cheltuiala nu a fost inregistrata cu scopul de a realiza venituri impozabile, consideram ca este nedeductibila din punct de vedere al impozitului pe profit, conform prevederilor art. 21 alin. (1) din Codul fiscal.

Compania C va inregistra un venit din anularea datoriei, care din punct de vedere al impozitului pe profit este impozabil, intrucat nu se regaseste intre cele enumerate la art. 20 din Codul fisca. Inregistrare contabila:

462 Creditori diversi/firma A = 7588 Alte venituri din exploatare 100.000 ron

Din punct de vedere al TVA, potrivit prevederilor art. 126 din Codul fiscal, aceasta tranzactie nu reprezinta o operatiune impozabila din punct de vedere al TVA si drept urmare consideram ca nu se colecteaza TVA.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Cesiune creanta la aceeasi valoare, preluare datorie – implicatii fiscale impozit pe profit si TVA. Anulare creanta, anulare datorie – implicatii fiscale impozit pe profit si TVA

Comments are closed.