Impozit nerezidenti – servicii analiza laborator efectuate in Germania

Intrebare: Societatea noastra a trimis spre analiza la un laborator din Germania anumite produse. Pentru factura de servicii de analiza emisa din Germania avem obligatia retinerii impozitului pe veniturile nerezidentilor?

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 115 – ‘Venituri impozabile obţinute din România’ din Codul fiscal:

(1) Veniturile impozabile obţinute din România, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, sunt:

a) dividende de la un rezident;

b) dobânzi de la un rezident;

c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent;

d) redevenţe de la un rezident;

e) redevenţe de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevenţa este o cheltuială a sediului permanent;

f) comisioane de la un rezident;

g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent;

h) venituri din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activităţi sau de către alte persoane;

i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;

j) venituri reprezentând remuneraţii primite de nerezidenţi ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române;

k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport;

l) venituri din profesii independente desfăşurate în România – doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor şi alte profesii similare -, în cazul când sunt obţinute în alte condiţii decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă sau în mai multe perioade care nu depăşesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat;

m) veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat, în măsura în care pensia lunară depăşeşte plafonul prevăzut la art. 69;

n) *** Abrogată de L. Nr. 163/2005

o) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;

p) venituri obţinute la jocurile de noroc practicate în România, de la fiecare joc de noroc, obţinute de la acelaşi organizator într-o singură zi de joc.

q) venituri realizate de nerezidenţi din lichidarea unei persoane juridice române. Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane juridice române reprezintă suma excedentului distribuţiilor în bani sau în natură care depăşeşte aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.

Intrucat din informatiile furnizate intelegem ca aceste servicii sunt prestate in Germania, consideram ca nu se incadreaza in aria serviciilor mentionate mai sus (consultanta, comisioane, redevente, dobanzi, etc.) pentru care exista obligatia retinerii impozitului la sursa. In concluzie, consideram ca sumele aferente facturilor respective nu fac obiectul impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

Cu toate acestea, intrucat din practica am constatat ca acest aspect nu este cunoscut de toata lumea si astfel exista posibilitatea sa va loviti de interpretari eronate din partea autoritatilor, recomandarea noastra ar fi aceea de a obtine totusi un certificat de rezidenta fiscala a firmei din Germania desi nu consideram ca acest lucru reprezinta o obligatie a firmei din Romania atata vreme cat veniturile nu sunt prestate in Romania si nu fac obiectul impozitului pe veniturile nerezidentilor.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.