TVA – prestari servicii efectuate pentru nevoile directe ale navelor

Intrebare: Compania noastra colaboreaza cu o alta societate pentru a presta servicii catre o alta companie care este agent de nava. Contractul cu agentul de nava este incheiat direct de catre cealalta societate, iar compania noastra emite facturile de servicii catre aceasta societate nu catre agent, contractul fiind incheiat cu aceasta societate dar pentru nevoile agentului respectiv. Putem aplica scutirea de la art. 143 din Codul fiscal in acest caz?

Raspuns:

Conform art. 8 alin. (4) din OMFP 2222/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată se realizează fie de furnizor/prestator, fie de beneficiar, pe baza documentelor care atestă că livrările de bunuri şi prestările de servicii sunt destinate scopurilor prevăzute de lege. Scutirea prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal se aplică atât pentru livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în beneficiul direct al armatorilor de nave, cât şi în situaţia în care între furnizori/prestatori şi armator se interpune un agent de navă. Scutirea de taxă pentru prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 1 şi 3 din Codul fiscal se justifică de către prestatorul serviciilor, în măsura în care locul prestării serviciilor este considerat a fi în România în conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal şi dacă acesta ar fi fost persoana obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul în care nu se aplica o scutire de taxă. Dacă locul prestărilor de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 1 şi 3 din Codul fiscal este în România, scutirea de taxă se justifică de beneficiarul serviciilor, dacă acesta ar fi persoana obligată la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, în situaţia în care operaţiunea nu ar fi scutită.

In concluzie, consideram ca scutirea nu se poate aplica in cazul dvs.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.