Ajustare TVA in cazul unor bunuri furate imputabile

Intrebare: avem inchiriat un spatiu de depozitare la o societate comerciala. Din respectivul spatiu s-a furat niste produse in valoare de 100.000 RON.  Societatea depozitara este asigurata si probabil va recupera suma de la societatea de asigurari. Societatea noastra trebuie sa factureze despagubirile. Noi cum le facturam despagubirile? Cu sau fara TVA? Daca se factureaza fara TVA trebuie sa prezentam documente aditionale (cum ar fi constatarea politiei, etc)?

Raspuns:

Din informatiile furnizate intelegem ca produsele furate erau in proprietatea companiei dvs.. Totodata, intelegem ca acest minus de inventar este imputabil societatii depozitare si ca societatea depozitara este asigurata.

Potrivit art. 137 alin. (3) din Codul fiscal nu sunt incluse in baza de impozitare:

b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, penalizările şi orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale, dacă sunt percepute peste preţurile şi/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, în fapt, reprezintă contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;

Cu toate acestea, potrivit art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, este asimilata unei livrari de bunuri cu plata bunurile constatate lipsă din gestiune, cu excepţia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a) – c).

In opinia noastra exceptiile nu sunt aplicabile in acest caz intrucat bunurile constatate lipsa din gestiune sunt imputabile societatii depozitare. In acest sens, consideram ca apare obligatia colectarii TVA intrucat are loc o operatiune asimilata unei livrari taxabile. Potrivit art. 15 alin. (2) persoana înregistrată conform art. 153 trebuie să autofactureze, în termenul prevăzut la alin. (1), fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii către sine. Potrivit normelor metodologice de aplicare aferente, autofactura pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii către sine trebuie emisă numai dacă operaţiunile în cauză sunt taxabile şi numai în scopul taxei.

Astfel, procedura de recuperare/facturare a despagubirilor este urmatoarea: Se va emite o autofactura de catre compania dvs. pentru contravaloarea bunurilor furate prin care se colecteaza TVA si prin care se inregistreaza livrarea catre sine. Catre societatea depozitara se emite un document de decontare pentru contravaloarea bunurilor inclusiv TVA. Nu se poate emite o factura cu TVA direct catre societatea depozitara intrucat aceasta nu are dreptul sa deduca TVA dintr-o astfel de operatiune.

Dovada de la politie ar fi necesara doar in cazul in care bunurile nu ar fi fost imputabile. Dovada de la politie in acest caz ar fi necesara societatii depozitare, in acest sens consideram ca ar trebui sa furnizati o copie a acesteia si societatii depozitare.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.