Reconsiderare activitate independenta

Intrebare: Compania noastra a incheiat un contract de prestari servicii cu o persoana fizica autorizata expert contabil. Aceasta persoana va prelua atributiile directorului financiar si am dori sa expuneti opinia dvs. cu privire la posibilitatea reclasificarii acestei activitati din activitate independenta in activitate dependenta. Este posibil ca pentru contractul de prestari servicii incheiat sa se considere ca acesta acopera in realitate o relatie de munca? Precizez ca in contract exista prevederi cu privire la faptul ca serviciile sunt prestate de la sediul clientului, se fac precizari cu privire la un program zilnic de lucru de 8 ore, etc.

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 2 din Codul fiscal:

2. activitate dependentă – orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare;

2.1. Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:

a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;

b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;

c) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;

d) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

2.2. În cazul reconsiderării unei activități ca activitate dependentă, impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate și virate, fiind datorate solidar de plătitorul şi beneficiarul de venit. În acest caz se aplică regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază

Potrivit pct 1 din normele metodologice de aplicare a art. 7 din Codul fiscal,

O activitate poate fi reconsiderată, potrivit criteriilor prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 2.1 din Codul fiscal, ca activitate dependentă, în cazul în care raportul juridic în baza căruia se desfășoară activitatea nu reflectă conținutul economic al acestuia. Activitățile desfășurate în mod independent, în condițiile legii, care generează venituri din profesii libere, precum și drepturile de autor și drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi reconsiderate ca activități dependente potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 2.1 și 2.2 din Codul fiscal.

In baza prevederilor citate mai sus, consideram ca riscul reclasificarii contractului la care faceti referire este unul redus tinand cont de calitatea profesionala a persoanei respective. Totusi, consideram ca prevederi contractuale de natura celor precizate care fac referire la prestarea activitatii in conditii de dependenta pot naste interpretari nefavorabile societatii din partea autoritatii fiscale.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.