Impozitare venituri obtinute din strainatate

Intrebare: Sunt administratorul unei firme romanesti, angajat cu carte de munca pe postul de conducator firma mica, lucrez in Romania dar am si venituri din strainatate (servicii de publicitate online). Am tot citit OG-urile, codul fiscal, am trimis si solicitare de asistenta la ANAF dar nimeni nu-mi da un raspuns clar referitor la ce impozit (daca se aplica la venitul net sau brut, pt ca formularul 201 nu precizeaza) si mai ales ce contributii trebuie sa platesc pentru acele venituri.

OG 82/2010 spune ca veniturile pentru care trebuie achitate contributii sociale sunt veniturile din drepturi de autor si dr conexe, precum si veniturile din contracte/conventii incheiate conform Codului civil. Eu nu am niciun contract sau conventie incheiata, veniturile vin fie direct de la Google filiala Irlanda (prin western union), fie de la diferite firme din SUA (prin PayPal), or niciunii nu folosesc contracte pentru astfel de activitati. (Veniturile vreau sa le incasez pe persoana fizica, nu juridica, pentru ca pe PJ firmele din SUA nu-mi ofera datele de identificare necesare pentru a le putea emite facturi cf legislatiei romanesti)

De asemenea, inteleg ca CNPAS a publicat pe site-ul propriu un comunicat prin care exclude anumite categorii de la plata contributii de pensii si asig de somaj:
„B. (1) Nu fac obiectul prevederilor art. III din O.U.G. nr. 58/2010, modificate prin O.U.G. nr. 82/2010, persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
a) asociatul unic, asociatii, comanditarii sau actionarii;
b) administratorii sau managerii care au incheiat contract de administrare sau de management;
c) membrii asociatiei familiale;
d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) raman, in continuare, supuse asigurarii obligatorii, prin efectul legii, in sistemul public de pensii, pe baza de declaratie de asigurare sociala, aplicandu-li-se prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare”

Raspuns:

În primul rând, în baza informaţiilor furnizate, considerăm că aceste venituri intră în sfera de cuprindere a veniturilor obţinute din activităţi independente. Exercitarea unei activităţi independente presupune desfăşurarea acesteia în mod obişnuit, pe cont propriu şi urmărind un scop lucrativ. Printre criteriile care definesc preponderent existenţa unei activităţi independente sunt: libera alegere a desfăşurării activităţii, a programului de lucru şi a locului de desfăşurare a activităţii; riscul pe care şi-l asumă întreprinzătorul; activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi clienţi; activitatea se poate desfăşura nu numai direct, ci şi cu personalul angajat de întreprinzător în condiţiile legii. În acest sens considerăm că aveţi obligaţia de a vă înregistra fiscal ca plătitor de impozit pentru astfel de venituri.

În al doilea rând, potrivit art. 90 din Codul fiscal, persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) şi cele care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) datorează impozit pentru veniturile obţinute din străinătate.

Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.

Contribuabilii care obţin venituri din străinătate conform alin. (1) au obligaţia să le declare, potrivit declaraţiei specifice, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului. (în vigoare de la 1 ian. 2012)

Organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat şi emite o decizie de impunere, în intervalul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Considerăm că veniturile pe care dvs. le obţineţi din activitatea respectivă se declară potrivit prevederilor de mai sus prin completarea şi depunerea declaraţiei 201. Baza impozabilă a venitului se stabileşte luând în considerare valoarea brută a veniturilor realizate. În cazul în care aceste venituri au fost impozitate în statul de provenienţă, pentru a evita dubla impunere, adică impozitarea lor atât în străinătate cât şi în România, puteţi prezenta autorităţii fiscale din România certificate de atestare a impozitului plătit în străinătate. În acest sens ar trebui să solicitaţi plătitorilor de venituri aceste certificate. Metoda de evitare a dublei impuneri este prevăzută în conveţiile de evitare a dublei impuneri pe care România le-a încheiat cu statele de unde dvs. obţineţi venituri.

În al treilea rând, în ceea ce priveşte contribuţiile sociale datorate, considerăm că, potrivit art. 257 alin. 2 lit. b, alin. 3 si alin. 5 lit. b din Legea 95/2006 pentru veniturile respective se datorează contribuţia de asigurari sociale de sănătate.

Mare atenţie, ţinând cont de faptul că dvs. prestaţi servicii şi către o companie din Irlanda, stat membru UE, există posibilitatea ca dvs. să aveţi obligaţia de a vă înregistra în Registrul Operatorilor Intracomunitari şi de a obţine un cod de TVA. Serviciile prestate sunt servicii intracomunitare. Pentru un o soluţie clară în acest sens considerăm că avem nevoie de mai multe informaţii.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Impozitare venituri obtinute din strainatate

Comments are closed.