Tratament TVA prestari servicii de catre un PFA unei companii din SUA

Intrebare: O persoana fizica autorizata neinregistrata in scopuri de TVA doreste sa presteze servicii de transport unor companii din SUA. Serviciile sunt prestate pe teritoriul Romaniei. Trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA pentru aceste servicii?

Raspuns:

Conform art. 133 alin (2) din Codul fiscal, locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile îsi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.

Conform art. 133 alin (7) din Codul fiscal, prin exceptie de la prevederile alin. (2), locul urmatoarelor servicii este considerat a fi: a) in Romania, pentru […] servicii de transport de bunuri efectuate in Romania, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc în Romania.

Referitor la serviciile de transport prestate de PFA catre un beneficiar, persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii ci pe teritoriul SUA, locul prestarii serviciilor se considera a fi in Romania.

In acest sens, potrivit prevederilor art. 150 din Codul fiscal, persoana obligata la plata TVA este prestatorul de servicii, adica PFA. Factura trebuie emisa cu TVA, dar tinand cont de faptul ca PFA in cauza aplica regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, factura va fi fara TVA atata vreme cat nu se depaseste plafonul de inregistrare in scopuri de TVA.

Referitor la obligatia de inregistrare, aceasta operatiune nefiind o prestare intracomunitara de servicii nu aveti o obligatie specifica de a va inregistra in scopuri de TVA conform prevederilor art. 1531 din Codul fiscal. Aveti obligatia de a va inregistra in scopuri de TVA doar in masura in care depasiti plafonul de scutire de 35.000 EUR pentru intreprinderi mici.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.