Plata arenda in natura – implicatii TVA

Intrebare: Pentru plata arendei in produse agricole trebuie sa colectam TVA? La ce valoare?

Raspuns:

Conform art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. Astfel, transferul de bunuri agricole in schimbul unor servicii (dare in arenda) constituie livrare de bunuri cu plata care intra in sfera TVA si pentru care vanzatorul are obligatia de a colecta TVA.

Conform art 130 din Codul fiscal, in cazul unei operatiuni care implica o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii in schimbul unei livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, fiecare persoana impozabila se considera ca a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plata.

Potrivit normelor de aplicare, operatiunile prevazute la art. 130 din Codul fiscal, includ orice livrari de bunuri/prestari de servicii a caror plata se realizeaza printr-o alta livrare/prestare, precum:

a) plata prin produse agricole, care constituie livrare de bunuri, a serviciului de prelucrare/obtinere a produselor agricole;

b) plata prin produse agricole, care constituie livrare de bunuri, a arendei, care constituie o prestare de servicii.

Astfel, fiecare operatiune din cadrul schimbului este tratata separat aplicandu-se prevederile prezentului titlu in functie de calitatea persoanei care realizeaza operatiunea, cotele si regulile aplicabile fiecarei operatiuni in parte. Cu alte cuvinte sunt realizate doua operatiuni, dvs. efectuati o livrare taxabila de bunuri agricole, iar beneficiarul realizeaza o prestare taxabila de servicii (arenda). In final, are loc o compensare a celor doua operatiuni.

In concluzie, veti colecta TVA pentru plata arendei in produse. In masura in care produsele livrate fac obiectul masurilor de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal, iar beneficiarul este o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, veti proceda la aplicarea acestui regim si veti factura bunurile in regim de taxare inversa.

In ceea ce priveste baza impozabila, conform art. 137 din Codul fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din: a) pentru livrari de bunuri si prestari de servicii, altele decat cele prevazute la lit. b) si c), din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. In concluzie, contrapardita obtinuta reprezinta valoarea arendei care ar trebui platite.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.