Inregistrare credite note import si achizitie intracomunitara

Intrebare: Societatea noastra a primit doua credit note-uri (reduceri de pret) de la furnizori externi, unul din Israel si unul din Olanda. Cel din Israel l-am inregistrat ca 401 = 609, iar cel din Olanda l-am inregistrat ca 401 = 609 cu 4426 = 4427 in rosu.

Sunt corecte inregistrarile? si cum trebuie raportate in declaratiile 300, 390 si INTRASTAT.

Raspuns:

Referitor la factura din Olanda, consideram corecta nota contabila propusa. Aceasta operatiune se va declara in declaratia 300 la randurile 5 si 5.1 cu minus precum si la randurile 18 si 18.1 cu aceeasi valoare. In declaratia 390 operatiunea se va declara pe furnizorul respectiv, pe cod A cu semnul minus. Iar in declaratia Intrastat operatiunea se va declara la expedieri.

EXTRAS DIN METODOLOGIA INTRASTAT

1.3.9 Bunuri returnate

Cazul 1. Un operator economic care are obligaţia de a întocmi declaraţia statistică Intrastat numai pentru fluxul de introduceri nu trebuie să raporteze bunurile pe care le returnează sau bunurile expediate pentru înlocuire, acestea reprezentând expedieri intracomunitare de bunuri.

Cazul 2. Dacă operatorul economic are obligaţia de a întocmi declaraţia statistică Intrastat numai pentru fluxul de expedieri atunci nu trebuie să raporteze pentru Intrastat bunurile care îi sunt returnate sau bunurile primite în vederea înlocuirii altor bunuri, acestea reprezentând introduceri intracomunitare de bunuri.

În cazurile 1 şi 2, datele fiscale sunt diferite de datele Intrastat.

Cazul 3. Dacă operatorul economic are obligaţia de a întocmi declaraţia Intrastat pentru ambele fluxuri, atât pentru introduceri, cât şi pentru expedieri, trebuie să raporteze pentru Intrastat atât bunurile pe care le returnează / care îi sunt returnate, cât şi bunurile ce reprezintă înlocuiri de bunuri returnate.

În cazul 3, dacă returnarea este însoţită de o factură de storno sau de o notă de credit atunci datele fiscale sunt diferite de datele Intrastat. Dacă însă returnarea nu este însoţită de o factură de storno sau de o notă de credit ci se refacturează bunurile atunci în acest caz 3 datele fiscale şi datele Intrastat pot fi egale

Referitor la factura din Israel, consideram corecta nota contabila propusa.

Potrivit normelor de aplicare ale art. 138^1:

(1) În sensul art. 137 alin. (3) din Codul fiscal, baza de impozitare nu cuprinde elementele prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a) – d) din Codul fiscal, dacă acestea sunt cunoscute în momentul în care intervine exigibilitatea taxei pentru un import conform art. 136 din Codul fiscal.

(2) Baza de impozitare pentru importul de bunuri nu se ajustează în cazul modificării ulterioare a elementelor care au stat la baza determinării valorii în vamă a bunurilor, ca urmare a unor evenimente prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a) – d) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiilor în care aceste modificări sunt cuprinse într-un document pentru regularizarea situaţiei emis de organele vamale.

Astfel, in masura in care nu exista un document emis de organele vamale nu se poate ajusta TVA platit in vama. In opinia noastra, operatiunea se raporteaza in declaratia 300 la randul 26.

Fiind vorba de o operatiune care nu este intracomunitara, este un import, nu se va declara in declaratia 390 VIES si nici in Intrastat. Intrastat este un sistem statistic care se refera numai la schimburile de bunuri intre statele membre UE.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.