Implicatii fiscale leasing operational extern

Intrebare: Societatea noastra a incheiat un contract de leasing operational pe termen lung pentru un autoturism cu o companie din Bulgaria. Autoturismul este folosit in Bulgaria de administratorul bulgar al companiei noastre. Care sunt implicatiile fiscale ale acestei tranzactii?

Raspuns:

Implicatii TVA. Intrucat operatiunea nu se incadreaza ca inchiriere pe termen scurt, locul prestarii se va considera ca fiind la beneficiar, respectiv in Romania, iar factura de servicii va fi emisa fara TVA, compania din Romania fiind persoana obligata la plata TVA prin taxare inversa in masura in care este inregistrata in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 din Codul fiscal. Durata posesiei sau utilizarii continue se stabileste pe baza prevederilor contractului incheiat.

In ceea ce priveste deductibilitatea TVA, valoarea TVA dedusa pentru aceasta achizitie este deductibila in masura in care achizitia este destinata in scopul utilizarii pentru realizarea de operatiuni ce dau drept de deducere a TVA.

Implicatii impozit pe profit. In masura in care autoturismul este utilizat de administrator in scopul generarii de venituri impozabile in Bulgaria pentru compania din Romania, atunci cheltuiala cu serviciile de inchiriere reprezinta cheltuiala deductibila. Deductibilitatea cheltuielilor ar trebui sustinuta si cu documente aditionale (foi de parcurs, dovada faptului ca activitatea administratorului in Bulgaria se desfasoara in beneficiul companiei din Romania, etc.). Cu toate acestea, mare atentie la perioada pe care o petrece administratorul in Bulgaria in beneficiul si cu scopul derularii de activitati economice pentru compania din Romania, intrucat exista posibilitatea aparitiei unui sediu permanent in Bulgaria pentru societatea din Romania.

Implicatii impozit pe venit. In masura in care autoturismul este utilizat in scopuri personale si utilizarea acestuia este suportata financiar de catre societate, acest beneficiu reprezinta venit in natura primit de administratorul nerezident. Astfel, acest beneficiu poate fi asimilat indemnizatiei administratorului si va face obiectul impozitului pe venit potrivit prevederilor titlului III din Codul fiscal.

Implicatii impozit nerezidenti. Plata pentru dreptul de folosinta a mijlocului de transport reprezinta o redeventa. Veniturile din redevente se impoziteaza prin retinere la sursa prin aplicarea procentului de 16% potrivit prevederilor art. 115 din Codul fiscal. In masura in care beneficiarul venitului (prestatorul din Bulgaria) furnizeaza societatii din Romania un certificat de rezidenta fiscala, atunci sunt aplicabile prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si Bulgaria. Potrivit Conventiei, procentul de impozit care se retine la sursa este de 15%.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.