Import scutit de TVA urmat de o livrare intracomunitara de bunuri – Aspecte procedurale

Intrebare: Cum se procedeaza din punct de vedere fiscal in cazul garantarii TVA in vama pentru justificarea scutirii importului de bunuri urmat de o livrare intracomunitara? Cum se completeaza decontul de TVA si Declaratia 390?

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 142 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, este scutit de TVA importul in Romania de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu tert sau o tara terta, atunci cand livrarea acestor bunuri de catre importator constituie o livrare scutita conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal. Potrivit normelor de aplicare, scutirea mentionata la art. 142 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal se acorda in cazurile in care importul este urmat de livrarea bunurilor scutite in temeiul art. 143 alin. (2) din Codul fiscal, numai daca, la data importului, importatorul a pus la dispozitia organelor vamale cel putin informatiile urmatoare:

a) codul sau de inregistrare in scopuri de TVA atribuit conform art. 153 din Codul fiscal;

b) codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului caruia ii sunt livrate bunurile in conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, atribuit in alt stat membru, sau codul sau de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit in statul membru in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor, atunci cand acestea sunt transferate in conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal;

c) dovada faptului ca bunurile importate urmeaza sa fie transportate sau expediate din statul membru in care se face importul spre un alt stat membru in aceeasi stare in care se aflau in momentul importului.

Potrivit prevederilor art. 157 alin. (7) din Codul fiscal, pentru importul de bunuri scutit de taxa in conditiile prevazute la art. 142 alin. (1) lit. l), organele vamale pot solicita constituirea de garantii privind taxa pe valoarea adaugata. Garantia privind taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor importuri se constituie si se elibereaza in conformitate cu conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice

La nivel procedural, potrivit prevederilor OMFP 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, art. 7, garantia prevazuta la art. 157 alin. (7) din Codul fiscal, pentru importul in Romania de bunuri scutit de taxa in conditiile prevazute la art. 142 lit. l) din Codul fiscal, se constituie la biroul vamal la care s-a depus declaratia vamala de punere in libera circulatie. Cuantumul garantiei trebuie sa acopere taxa pe valoarea adaugata care ar fi datorata la punerea in libera circulatie a bunurilor.

Garantia se elibereaza de catre biroul vamal la care s-a depus declaratia vamala de punere in libera circulatie, la cererea importatorului prin decizie a sefului biroului vamal, pe baza documentelor care justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarea intracomunitara a bunurilor importate. Conform art. 10 alin. (1) şi (4) din Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006, documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;

b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru;

şi, dupa caz,

c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de asigurare.

Termenul maxim pentru prezentarea documentelor justificative este de 30 de zile de la data declaratiei vamale de punere in libera circulatie. In cazuri temeinic justificate, la cererea persoanei interesate, depusa in cadrul termenului initial, biroul vamal poate prelungi, o singura data, acest termen de 30 de zile. In cazul neprezentarii in termen a justificarii scutirii de taxa pe valoarea adaugata, garantia constituita se utilizeaza pentru acoperirea taxei pe valoarea adaugata datorate in vama.

Totodata, in cazul in care indeplinirea formalitatilor de vamuire se face printr-un reprezentant desemnat conform art. 5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, garantia prevazuta mai sus se poate constitui de catre acesta.

In ceea ce priveste raportarea fiscala, in conformitate cu prevederile OMFP 3665/2011, importul scutit se va inscrie in decontul de TVA la randul 26 iar livrarea intracomunitara la randul 1. In declaratia 390 se va raporta doar livrarea intracomunitara pe codul L impreuna cu valoarea, denumirea clientului si codul acestuia de inregistrare in scopuri de TVA emis de statul membru in care sunt livrate bunurilor.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.