TVA la incasare si persoanele afiliate

Începând cu 1 ianuarie 2013 persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, a căror cifră de afaceri nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, vor avea obligaţia de a aplica sistemul de TVA la încasare potrivit căruia exigibilitatea TVA intervine la data încasării creanţelor şi nu la data la care are loc faptul generator. Aplicarea acestui sistem presupune şi anumite excepţii, una fiind imposibilitatea aplicării acestuia în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii către beneficiari persoane afiliate conform art. 7 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal. În continuare vom analiza interpretabilitatea acestei prevederi şi dificultăţile ce vor fi întâmpinate în practică de către contribuabilii care derulează tranzacţii cu persoane afiliate şi aplică sistemul de TVA la încasare.

Pentru mai multe detalii va invitam sa cititi intreg articolul in urmatorul numar al revistei Curierul fiscal.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.