Ajustări de depreciere a creanțelor incerte. Implicații contabile și fiscale

Ținând cont de faptul că anul financiar 2013 tocmai s-a încheiat și că în prezent companiile își definitivează închiderile de an și situațiile financiare ca urmare a inventarului realizat, am decis sa prezentăm în continuare un sumar al implicațiilor contabile și fiscale de care trebuie să țineți cont la momentul evaluării creanțelor societății, mai ales în situația în care societatea dvs. înregistrează creanțe incerte.

Astfel, din punct de vedere contabil, conform reglementărilor contabile[1], în scopul prezentării în situaţiile financiare anuale, creanţele se evaluează la valoarea probabilă de încasat. În consecință, conform aceleiași reglementări, atunci când se estimează că o creanţă nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

Se constată că reglementarea contabilă face trimitere la probabilitatea de recuperare a creanței respective și la cuantumul acesteia, probabilitate care se stabilește pe baza estimărilor companiei. În consecință, în măsura în care se estimează că întreaga creanță este nerecuperabilă la momentul constituirii ajustării de depreciere, atunci aceasta ar trebui provizionată integral.

În practică însă se întâlnesc multiple situații cu privire la cuantumul creanței ce ar trebui provizionată, mai ales în cazul clienților incerți unde există o probabilitate ridicată de faliment. În contextul în care legislația TVA[2] permite ajustarea si respectiv recuperarea contravalorii TVA colectate, apare întrebarea dacă TVA aferentă creanței respective trebuie sau nu provizionată în contextul în care această sumă este teoretic recuperabilă.


[1] Pct. 189 alin. (2) din Anexa I la OMFP 3055/2009 privind adoptarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

[2] Art. 138 lit. d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

Pentru versiunea integrala a articolului va recomandam publicatia Curierul fiscal.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.