Acordare tichete cadou persoanelor fizice. Protocol sau cheltuieli de marketing / promovare ? raspuns partial

Intrebare: Societatea noastra doreste sa acorde tichete cadou salariatilor colaboratorilor nostri in scopul imbunatatirii relatiilor comerciale cu acestia. Sunt aceste cheltuieli deductibile?

Posibilitatea acordarii de tichete cadou altor persoane decat angajatii propriei societati

Conform art. 1 din legea 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, unităţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă.

Conform art. 2 din legea 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si tichetelor de cresa, tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale.

Conform normelor metodologice de aplicare a art. 2 din legea 193/2006 aprobate prin HG 1317/2006, “angajatorii pot utiliza tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, în limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a acestor tichete, prevăzute în bugetele proprii, aprobate potrivit legii, în poziţii distincte de cheltuieli, denumite tichete cadou. În acest caz, regimul fiscal aplicabil contravalorii nominale a tichetelor cadou acordate de angajatori este cel stabilit prin dispoziţiile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cheltuielile efectuate de contribuabili”.

In baza prevederilor de mai sus, desi din interpretarea textului de lege reiese ca angajatorii pot acorda tichete cadou, consideram ca societatile comerciale pot acorda tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale.

Clasificarea cheltuielilor

Din analiza prevederilor Codului Fiscal referitoare la natura cheltuielilor deductibile la calculul impozitului pe profit consideram ca aceste cheltuieli se incadreaza in definitia cheltuielilor de protocol.

Prin analogie, conform prevederilor normelor de aplicare ale art. 48 din Codul Fiscal, cheltuielile de protocol sunt acele cheltuieli ocazionate de acordarea unor cadouri, tratatii si mese partenerilor de afaceri, efectuate in scopul afacerii.

Totusi, in cazul in care furnizarea acestor tichete cadou reprezinta o etapa din politica de promovare si de marketing a societatii dvs., consideram ca aceste cheltuieli pot fi clasificate si drept cheltuieli de promovare a societatii (publicitate-marketing). In cazul acesta consideram necesar justificarea deductibilitatii cheltuielilor prin documente ce dovedesc necesitatea acestor costuri in derularea campaniilor de marketing si de promovare a produselor societatii si beneficiile generate de catre acestea.

Implicatii fiscale la nivelul impozitului pe profit

Conform art. 21 alin. (3) lit. a) din Codul Fiscal, cheltuielile de protocol sunt deductibile limitat la calculul impozitului pe profit, in limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit.

In cazul clasificarii acestor costuri drept cheltuieli de promovare, deductibilitatea acestora la calculul impozitului pe profit nu este limitata, conform art. 21 alin. (2) lit. i).

Implicatii fiscale la nivelul TVA

In cazul in care aceste cheltuieli sau parte a acestor cheltuieli clasificate drept cheltuieli de protocol, sunt purtatoare de TVA, conform  normelor de aplicare a art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul fiscal, bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea totală a bunurilor acordate gratuit în cursul unui an calendaristic este sub plafonul în care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, astfel cum este stabilit la titlul II din Codul fiscal. În cazul depăşirii acestui plafon, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal au obligaţia să întocmească autofactura conform prevederilor alin. (1) numai în scopuri de TVA. Autofactura va cuprinde la rubrica “Cumpărător” informaţiile de la alin. (1) lit. c), iar în cazul bunurilor/serviciilor acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol, sponsorizare, mecenat, în loc de denumirea şi descrierea bunurilor livrate sau serviciilor prestate se poate menţiona, după caz: depăşire plafon protocol, sponsorizare sau mecenat.

Intrucat acordarea tichetelor cadou naste implicatii fiscale la nivelul impozitului pe venit si poate avea implicatii si la nivelul contributiilor sociale, acordarea acestora sa poate realiza in mai multe moduri:

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Acordare tichete cadou persoanelor fizice. Protocol sau cheltuieli de marketing / promovare ? raspuns partial

Comments are closed.