Ordinea stingerii creantelor comerciale

Intrebare:

In situatia in care avem de incasat mai multe facturi de la o singura societate si ni s-a platit o suma fara a ni se indica facturile cu pricina, cum procedez la stingerea creantelor?

Raspuns:

Conform art. 1110 – 1113 din Codul Civil:

§3. Despre imputaţia plăţii

Art. 1110 – Debitorul, având mai multe datorii, al căror obiect este de aceeaşi speţă, are dreptul de a declara, când plăteşte, care este datoria ce voieşte a desface (C. civ. 1506).

Art. 1111 – Debitorul unei datorii, pentru care se plăteşte dobândă, sau o rendită, nu poate, fără consimţământul creditorului, să impute plata ce face pe capital cu preferinţă asupra renditei sau a dobânzii. Plata parţială, făcută pe capital şi dobândă, se impută mai întâi asupra dobânzii.

Art. 1112 – Când debitorul unor deosebite datorii a primit o chitanţă prin care creditorul impută aceea ce a luat special asupra uneia din aceste datorii, debitorul nu mai poate cere ca imputaţia să se facă asupra unei alte datorii, afară numai dacă creditorul l-a amăgit, sau l-a surprins.

Art. 1113 – Când în chitanţă nu se zice nimic despre imputaţie, plata trebuie să se impute asupra aceleia din datorii ajunse la termen, pe care debitorul, în acel timp, avea mai mare interes a o desface. În caz de o datorie ajunsă la termen şi alta neajunsă, deşi aceasta din urmă ar fi mai oneroasă, imputaţia se face asupra celei ajunse la termen.

Dacă datoriile sunt de egală natură, imputaţia se face asupra celei mai vechi; dacă datoriile sunt în toate egale, imputaţia se face proporţional asupra tuturora (C. civ. 1151, 1506).

Astfel, in cazul in care debitorul are de achitat mai multe datorii de aceeasi speta, are dreptul de a declara, cand plateste, care este datoria pe care doreste sa o stinga.

In cazul in care, la momentul platii, nu se specifica nimic despre imputatia platii, plata se imputa asupra acelei datorii ajunse la termen. Daca datoriile sunt de egala natura (de exemplu ambele sunt ajunse la termen), stingerea lor se realizeaza in ordine cronologica, iar daca datoriile sunt egale (de exemplu din punct de vedere cronologic nu se pot deosebi), plata se aloca proportional acestora.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.