Amortizare fiscala / amortizare contabila – Activitate suspendata

Intrebare:

In perioada 01.01.2008 – 31.12.2009 societatea noastra a avut activitatea suspendata.

Avem un autoturism achizitionat inainte de suspendarea activitatii. Cum procedam cu amortizarea acestuia pe perioada suspendarii? Se inregistreaza sau nu amortizarea?

Raspuns:

Intrucat activitatea societatii a fost suspendata consideram ca aceasta nu a desfasurat niciun fel de activitate si in consecinta nu a inregistrat nici amortizare activele sale nefiind folosite. In acest sens, potrivit art. 16 din legea 15/1994, mijloacele fixe ale societatii trebuie trecute in conservare pe durata suspendarii activitatii, caz in care societatea este scutita de la calculul amortizarii.

Din punct de vedere fiscal, conform pct. 702 din HG 44/2004, „pentru perioada în care mijloacele fixe amortizabile nu sunt utilizate cel puţin pe o perioadă de o lună, recuperarea valorii fiscale rămase neamortizate se efectuează pe durata normală de utilizare rămasă, începând cu luna următoare repunerii în funcţiune a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscală”.

Conform prevederilor HG 2139/2004, „pentru perioada în care mijloacele fixe nu sunt utilizate, recuperarea amortizării aferente acesteia se va face prin recalcularea cotei de amortizare pe durata normală de utilizare rămasă, începând cu luna următoare repunerii în funcţiune a acestora sau se diminuează capitalurile proprii la data scoaterii din funcţiune”.

Din punct de vedere contabil, potrivit prevederilor art. 110 din OMFP 3055/2009:

„Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor.

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică şi condiţiile de utilizare a acestora.

În cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată.

O modificare semnificativă a condiţiilor de utilizare sau învechirea unei imobilizări corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, folosirea lor fiind întreruptă pe o perioadă îndelungată, poate fi justificată revizuirea duratei de amortizare.

În cazuri excepţionale, inclusiv în situaţia prevăzută la pct. 121 alin. (3) din prezentele reglementări, durata de amortizare stabilită iniţial se poate modifica, această reestimare conducând la o nouă cheltuială cu amortizarea pe perioada rămasă de utilizare.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.