Documente financiare PFA

Intrebare: O persoana fizica autorizata este obligata sa completeze jurnalul de cumparari si de vanzari? O persoana fizica autorizata este obligata sa intocmeasca nota de receptie si constatare de diferente?

Raspuns:

Conform precizarilor OMEF 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoare adaugata, conform art. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, evidenta in scopul TVA se tine de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA. Modelul prevazut in anexele actului normativ are caracter orientativ, persoanele impozabile avand posibilitatea alegerii formatulului jurnalelor cu respectarea nivelului minim de detalii necesare.

In cazul in care, in calitate de PFA, desfasurati activitati economice pentru care sunteti inregistrat in scopuri de TVA, consideram ca aveti obligatia sa intocmiti jurnale de cumparari si de vanzari.

In ceea ce priveste nota de receptie si constatare de diferente, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea contabilitatii republicata 82/1991, persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au, de asemenea, obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi, după caz, contabilitatea de gestiune.

Conform art. 3 din OMEF 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, documentele financiar contabile prevazute in anexa 4 la acest ordin (printre care si nota de receptie si constatare de diferente) se intocmesc de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii.

Conform pct. 16 din normele metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin OMFP 1040/2004, documentele provenite din relaţiile de cumpărare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi înregistrate în evidenţa contabilă în partidă simplă numai în cazurile în care se face dovada intrării în patrimoniu a bunurilor respective, prin întocmirea Borderoului de achiziţie (cod 14-4-13) sau a Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1/A), după caz, şi a plăţii acestora pe bază de Dispoziţie de plată-încasare către casierie (cod 14-4-4).

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.