Contract de mandat administrator pensionar – contributii sociale

Intrebare: La o societate comercială pe acţiuni administratorul are un contract de mandat şi este pensionar. În acest caz , ce contribuţii trebuie plătite?

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 2964 lit. f) din Codul fiscal, remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale intră în baza de calcul a contribuţiilor sociale prevăzute la art. 2 alin. (2) din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 29616 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, în cazul în care beneficiarul venitului este o persoană ce are calitatea de pensionar, nu se datorează şi nu se plătesc contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Potrivit prevederilor art. 7 din Legea 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, “angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la Fondul de garantare în cota prevăzută de lege, aplicată asupra veniturilor care constituie, potrivit legii, baza de calcul al acestei contribuţii, realizate de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, potrivit legii, inclusiv de salariaţii care cumulează pensia cu salariul, în condiţiile legii”.

În concluzie, considerăm că în situaţia prezentată de dvs. se plătesc toate contribuţiile sociale cu excepţia contribuţiei la fondul de garantare, contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţiei datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.