Contributii sociale PFA si intreprinderi individuale care realizeaza venituri din activitati independente

Intrebare: Compania noastra are incheiate mai multe contracte cu diverse persoane (PFA-uri si intreprinderi individuale) pentru servicii de promovare a produselor companiei. Am stabilit ca aceste venituri nu fac obiectul prevederilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Dorim totusi sa ne detaliati si ce contributii trebuie sa plateasca aceste persoane?

Raspuns:

Persoanele care realizeaza venituri din activitati independente datoreaza urmatoarele contributii sociale:

– Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) conform prevederilor art. 296-21 din Codul fiscal. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului, şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

– Contributia de asigurari sociale (CAS) conform prevederilor art.296-21 din Codul fiscal. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig; contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat, nu datorează contribuţie de asigurări sociale

In masura in care persoanele respective sunt asigurate in sistemul public de pensii conform art. 6 alin. (1) pct. I – III şi V din Legea nr. 263/2010 nu datoreaza CAS. Cu alte cuvinte, daca persoanele respective sunt angajate cu contract de munca la o alta societate, realizeaza in paralel venituri din drepturi de autor sau pe baza de conventii civile pentru care platesc deja CAS, sau se afla in celelalte situatii prevazute la articolul 6 alin. (1) pct. I – III şi V din Legea nr. 263/2010 nu datoreaza CAS.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.