Inregistrare contabila credite note si raportare TVA

Intrebare: In luna aprilie am primit un credit note de la un furnizor din UE prin care se ofera o reducere din pretul unor produse achizitionate in cursul anului trecut care nu mai exista in stoc. Cum se inregistreaza in contabilitate si cum trebuie raportat? in declaratia 390 din luna aprilie sau trebuie sa facem rectificativa pentru declaratia de anul trecut?

Raspuns:

Conform prevederilor OMFP 3055/2009 Anexa 1 pct. 51 alin. (4), reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 “Reduceri comerciale primite”, respectiv contul 709 “Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terti. Acelasi tratament contabil se aplica si in cazul reducerilor comerciale legate de prestarile de servicii. In cazul in care reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei bilantului, acestea se inregistreaza la data bilantului in contul 408 “Furnizori – facturi nesosite”, respectiv contul 418 “Clienti – facturi de intocmit” si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului.

Inregistrarea contabila este 408 = 609 care ar trebui inregistrata la decembrie 2011, urmand ca la data primirii facturii storno sa inregistrati 401 = 408 in negru si 4426 = 4427 in rosu.

In cazul in care nu mai puteti inregistra la decembrie 2011, puteti inregistra factura in 2012 prin creditarea contului 1174 sau, in masura in care valoarea operatiunii nu este una semnificativa, puteti inregistra factura prin creditarea contului 609 in anul 2012.

Conform normelor de aplicare a Codului fiscal, in sensul art. 138^1 din Codul fiscal, baza de impozitare a achizitiei intracomunitare cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (2) din Codul fiscal si nu cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal si/sau, dupa caz, se ajusteaza in conformitate cu prevederile art. 138 din Codul fiscal.

Conform art. 137, beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial, potrivit prevederilor art. 148 lit. b) şi art. 149 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, numai pentru operatiunile prevazute la art. 138 lit. a) – c) si e) din Codul fiscal. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru achizitiile intracomunitare.

Conform art. 135 din Codul fiscal, (1) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se face achizitia. […].

Conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate la art. 138. Totusi, regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente. In cazul in care nu se poate determina operatiunea de baza care a generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA in vigoare la data la care a intervenit evenimentul si, corespunzator, si cursul de schimb valutar de la aceasta data.

Conform prevederilor OMFP 76/2010, pe codul A se declara suma totala a achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care persoana impozabila care depune declaratia este obligata la plata taxei conform art. 151 din Codul fiscal, si pentru care exigibilitatea taxei intervine in luna calendaristica respectiva, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri pentru achizitii intracomunitare de bunuri. Ajustarile se declara pentru luna calendaristică in care intervine exigibilitatea taxei, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, respectiv in luna calendaristica in care regularizarea a fost comunicata clientului.

Conform prevederilor OMFP 3665/2011, la randul 5 din decontul de TVA se inscriu si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal.

In concluzie, in declaratia 390 veti declara factura pe cod A la furnizorul respectiv cu valoare negativa, iar in declaratia 300 veti declara factura la randurile 5 si 5.1 precum si la randurile 18 si 18.1 tot cu valoare negativa.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.