Intrebare TVA servicii transport

INTREBARE: persoana juridica, furnizor de servicii de transport, realizeaza urmatoarele transporturi:


1.Transport tara non-ue -> ro (deci import)

a) client pers impozabila RO

b) client pers neimpozabila (PF)

c) client persoana NON UE

2.Transport tara ro -> non ue (deci export)

a) client pers impozabila RO

b) client pers neimpozabila (PF)

c) client persoana NON UE

3.Transport RO-ue (deci LIC)

a) client pers impozabila RO

b) client pers neimpozabila (PF)

c) client persoana NON UE

d) client cod TVA din alt stat membru

4.Transport ue-RO (deci AIC)

a) client pers impozabila RO

b) client pers neimpozabila (PF)

c) client persoana NON UE

d) client cod TVA din alt stat membru

Cum trebuie emisa factura in fiecare din cazurile de mai sus (cu sau fara TVA). Multumesc.

RASPUNS: In primul rand, pentru a putea raspunde intrebarilor de mai sus trebuie sa consideram urmatoarele definitii prezentate in Codul Fiscal la art. 127 si 133 alin.(1), referitoare la persoana impozabila si persoana neimpozabila din punct de vedere al TVA, si sa distingem diferenta intre persoana fizica si persoana neimpozabila, intrucat si persoanele fizice pot fi persoane impozabile si inregistrate in scopuri de TVA. O persoana neimpozabila nu inseamna neaparat o persoana fizica.

Astfel:

„Art. 127 – Persoane impozabile şi activitatea economică

(1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi.”

Art. 133 – Locul prestării de servicii

(1) În vederea aplicării regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor:

a) o persoană impozabilă care desfăşoară şi activităţi sau operaţiuni care nu sunt considerate impozabile în conformitate cu art. 126 alin. (1) – (4) este considerată persoană impozabilă pentru toate serviciile care i-au fost prestate;

b) o persoană juridică neimpozabilă care este înregistrată în scopuri de TVA este considerată persoană impozabilă

Totodata, din intrebarile de mai sus reiese ca va referiti la serviciile de transport de bunuri, asadar in raspunsul formulat nu am luat in considerare cazurile de servicii de transport persoane.

In ceea ce priveste intrebarea 1, transportul aferent unui import de bunuri (o achizitie dintr-un stat non-UE in Romania): In cazul in care vorbim de un import de bunuri, cf. art. 143 alin. (1) lit. d), serviciile de transport direct legate de importul de bunuri, sunt scutite de taxa daca valoarea acestora este cuprinsa in baza de impozitare a bunurilor importate:

„Art. 143 – Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar

(1) Sunt scutite de taxă

d) prestările de servicii, inclusiv transportul şi serviciile accesorii transportului, altele decât cele prevăzute la art. 141, dacă acestea sunt direct legate de importul de bunuri şi valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139”

Astfel, cf. art. 139 Cod Fiscal, in baza impozabila la import se includ si cheltuielile cu transportul pana la primul loc de destinatie al bunurilor in Romania. Primul loc de destinatie este definit mai jos iar daca din acest loc bunurile sunt transportate mai departe pe teritoriul Romaniei, atunci contravaloarea transportului aditional reprezinta operatiune taxabila si se va aplica TVA. Intrucat ambele parti ale tranzactiei, atat prestatorul cat si beneficiarul, sunt persoane stabilite in Romania, se va aplica TVA 24% pe factura respectiva.

Surse citate Cod Fiscal:Art. 139 – Baza de impozitare pentru import

(2) Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele şi cheltuielile de ambalare, transport şi asigurare, care intervin până la primul loc de destinaţie a bunurilor în România, în măsura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilită conform alin. (1). Primul loc de destinaţie a bunurilor îl reprezintă destinaţia indicată în documentul de transport sau în orice alt document însoţitor al bunurilor, când acestea intră în România, sau, în absenţa unor astfel de documente, primul loc de descărcare a bunurilor în România.”

1.

1.1. Asadar in cazul a) si b), intrebarea 1, factura se va emite fara TVA, operatiunea fiind scutita, dar doar pentru valoarea transportului pana la primul loc de destinatie. Daca locul final de destinatie difera de primul atunci transportul intre cele doua locuri se va factura cu TVA.

1.2. In cazul c), intrebarea 1, intrucat beneficiarul bunurilor este o persoana stabilita in afara UE, se aplica prevederile din normele de aplicare a Codului Fiscal:

„…(8) Serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de prestatori stabiliţi în România către beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliţi în afara Comunităţii, sau, după caz, sunt prestate de prestatori stabiliţi în afara Comunităţii către beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliţi pe teritoriul României, urmează aceleaşi reguli ca şi serviciile intracomunitare în ceea ce priveşte determinarea locului prestării şi celelalte obligaţii impuse de prezentul titlu, dar nu implică obligaţii referitoare la declararea în declaraţia recapitulativă conform prevederilor art. 1564 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt taxabile sau dacă beneficiază de scutire de taxă şi nici obligaţii referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA specifice serviciilor intracomunitare prevăzute la art. 153 şi 1531 din Codul fiscal”

Astfel, daca beneficiarul este persoana impozabila, atunci locul prestarii este locul unde acesta este stabilit, respectiv in afara Comunitatii, si operatiunea este neimpozabila in Romania iar factura se va emite fara TVA, asta in cazul in care nu se aplica exceptia de la alin. (7). Daca beneficiarul este persoana neimpozabila, se aplica exceptiile prevazute la lit. b) alin (5) art. 133 din Codul Fiscal si locul prestarii serviciului de transport este locul unde are loc transportul, asta in cazul in care nu se aplica exceptia de la acelasi alin. litera c). Pentru a stabili care alineat sau litera se aplica ne trebuie mai multe detalii despre transport. In principiu, daca nu se aplica cele doua exceptii nici aceasta operatiune nu este impozabila in Romania si factura se va emite fara TVA.

2.

2.1.         In cazul intrebarii nr. 2, daca beneficiarul este persoana impozabila si prestatorul are aceasta dovada operatiunea este neimpozabila conform art. 133 alin. (2), daca este persoana neimpozabila sau nu se poate face doavada de persoana impozabila se aplica scutirea de la 143. Serviciile de transport sunt direct legate de un export de bunuri, se aplica prevederile art. 143 alin. (1) lit. (c). Astfel operatiunea este scutita si nu se aplica TVA. Factura se va emite fara TVA cu mentiunea scutit cf. art…. conditionat de prezentarea documentelor justificative aferente scutirii.

Surse citate: „Art. 143 – Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar

(1) Sunt scutite de taxă:

c) prestările de servicii, inclusiv transportul şi serviciile accesorii transportului, altele decât cele prevăzute la art. 141, legate direct de exportul de bunuri”

3.

3.1.         In cazul intrebarilor 3 si 4 vorbim de transport intracomunitar. Astfel, daca beneficiarul serviciilor de transport este persoana impozabila atunci, cf. art. 133, alin. (2), Cod Fiscal, locul prestarii este locul unde acesta isi are stabilit sediul. Astfel, daca beneficiarul este persoana impozabila din UE dar in alt stat decat Romania, locul prestarii este in acel celalalt stat iar factura va fi emisa fara TVA operatiunea nefiind impozabila in Romania. Daca beneficiarul este stabilit in Romania atunci locul prestarii este in Romania iar factura se va emite cu TVA 24%. Iar daca beneficiarul este stabilit in afara UE de asemenea operatiunea este neimpozabila in Romania si factura se va emite fara TVA.

Surse citate:„Art. 133 – Locul prestării de servicii

(2) Locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acţionează ca atare este locul unde respectiva persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul activităţii sale economice. Dacă serviciile sunt furnizate către un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana îşi are sediul activităţii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix al persoanei care primeşte serviciile. În absenţa unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabilă care primeşte aceste servicii îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită.

…”

Daca beneficiarul serviciilor de transport este persoana neimpozabila atunci, cf. art. 133, alin. (3), Cod Fiscal, locul prestarii este considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit, daca nu se aplica exceptiile de la alin. (4)-(7) inclusiv, acelasi articol. Astfel, indiferent unde este stabilit beneficiarul, daca acesta este o persoana neimpozabila locul prestarii serviciilor de transport este considerat a fi locul de plecare al transportului intracomunitar de bunuri cf. exceptiei prevazute la art. 133, alin.(5), lit. c). Astfel daca locul de plecare este Romania factura se va emite cu TVA 24%, iar daca locul de plecare este in alt stat atunci operatiunea este neimpozabila in Romania ci impozabila in acel stat unde exista locul de plecare al bunurilor, iar persoana obligata la plata taxei cf. art. 150 Cod Fiscal este prestatorul care va fi nevoit sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul de plecare al bunurilor unde va datora si TVA-ul, iar factura se va emite cu procentul si codul de TVA-ul din statul respectiv.

Surse citate: „Art. 133 – Locul prestării de servicii

(3) Locul de prestare a serviciilor către o persoană neimpozabilă este locul unde prestatorul îşi are stabilit sediul activităţii sale economice. Dacă serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat în alt loc decât locul în care persoana impozabilă şi-a stabilit sediul activităţii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix. În absenţa unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită.”

“(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), locul următoarelor servicii este considerat a fi:

c) locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri, pentru serviciile de transport intracomunitar de bunuri prestate către persoane neimpozabile. Prin transport intracomunitar de bunuri se înţelege orice transport de bunuri ale cărui loc de plecare şi loc de sosire sunt situate pe teritoriile a două state membre diferite. Loc de plecare înseamnă locul unde începe efectiv transportul de bunuri, indiferent de distanţele parcurse pentru a ajunge la locul unde se găsesc bunurile, iar loc de sosire înseamnă locul unde se încheie efectiv transportul de bunuri;”

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.