Imprumut asociat persoana nerezidenta. Raportare BNR. Aspecte fiscale

INTREBARE: societatea la care lucrez a primit un imprumut pe termen scurt de la asociatul persoana juridica nerezidenta, contractul a ajuns la scadenta si trebuie prelungit. Va rog sa-mi spuneti care sunt obligatiile declarative si aspectele fiscale ale tranzactiei.

RASPUNS: In ceea ce priveste raportarea catre BNR, conform Normei 17/2002 a Bancii Nationale a Romaniei, “toate persoanele juridice şi fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenţi pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung au obligaţia să notifice operaţiunile respective prin transmiterea la Banca Naţională a României – Direcţia statistică a Formularului F1 “Notificare la Banca Naţională a României”, prezentat în anexa nr. 1, şi a Formularului F2 “Scadenţarul tragerilor, al rambursărilor de capital şi al plăţilor de dobândă şi comisioane”, prezentat în anexa nr. 2, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă”.

În sensul prezentei norme: constituie operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung, dacă nu sunt operaţiuni de natura datoriei publice externe, următoarele operaţiuni:

– credite şi împrumuturi financiare cu termen mai mare de un an, primite de rezidenţi de la nerezidenţi, constând din finanţări rambursabile pe bază contractuală cum ar fi creditul/împrumutul financiar standard, creditul sindicalizat, linia de finanţare, operaţiunile de leasing financiar, creditul ipotecar şi de consum şi altele asimilate acestora;

– credite legate de comerţul internaţional, cu termen mai mare de un an, primite de rezidenţi de la nerezidenţi, respectiv credite contractate în cadrul operaţiunilor de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii, inclusiv efectuarea plăţilor în rate pe faze de execuţie, la solicitarea furnizorilor de bunuri şi servicii, sau efectuarea plăţilor la un anumit termen de la livrarea bunului/prestarea serviciului, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comerţ, rescadenţarea unor astfel de plăţi, precum şi finanţarea unor astfel de credite de către un terţ;

– tranzacţionarea primară a titlurilor de credit cu scadenţă iniţială mai mare de un an (obligaţiuni şi alte instrumente financiare cu venit fix) emise de rezidenţi pe o piaţă de capital străină.”

In concluzie, indiferent de durata de prelungire a contractului (mai mica sau mai mare de 12 luni), operatiunea ramane clasificata asa cum a fost initial, pe termen scurt, si nu se declara la BNR.

In ceea ce priveste aspectul fiscal, d.p.d.v. al impozitului pe profit, conform art. 23 din legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile de rigoare si normelor metodologice aferente aprobate prin HG 44/2004, cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor, altele decat cele obţinute direct sau indirect de la bănci internaţionale de dezvoltare şi organizaţii similare, şi cele care sunt garantate de stat, cele aferente împrumuturilor obţinute de la instituţiile de credit române sau străine, instituţiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acordă credite potrivit legii, precum şi cele obţinute în baza obligaţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, sunt integral deductibile in limita fiscala în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de îndatorare a capitalului se determină ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an şi capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit. Prin capital împrumutat se înţelege totalul creditelor şi împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.

În cazul în care cheltuielile din diferenţele de curs valutar ale contribuabilului depăşesc veniturile din diferenţele de curs valutar, diferenţa va fi tratată ca o cheltuială cu dobânda, deductibilitatea acestei diferenţe fiind supusă limitei prevăzute mai sus. Cheltuielile din diferenţele de curs valutar, care se limitează potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare a capitalului.

În sensul art. 23 alin. (1) din Codul fiscal, prin capital împrumutat se înţelege totalul creditelor şi împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an începând de la data încheierii contractului, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4) al art. 23 din Codul fiscal, indiferent de data la care acestea au fost contractate.

În capitalul împrumutat se includ şi creditele sau împrumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, în situaţia în care există prelungiri ale acestui termen, iar perioada de rambursare curentă, însumată cu perioadele de rambursare anterioare ale creditelor sau împrumuturilor pe care le prelungesc, depăşeşte un an. In acest sens imprumutul in cauza, devine din punct de vedere fiscal capital imprumutat din momentul in care depaseste termenul de 12 luni iar dobanzile si diferentele de curs aferente acestuia sunt analizate conform reglementarilor prezentate mai sus.

În cazul împrumuturilor obţinute de la alte entităţi decat cele enumerate mai sus, dobânzile deductibile sunt limitate la:

a) nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, corespunzătoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei; şi

b) nivelul ratei dobânzii anuale de 6%, pentru împrumuturile în valută. Acest nivel al ratei dobânzii se aplică la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2010. Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

In acest sens, tinand cont ca imprumutul respectiv este in valuta, rata dobanzii aferente acestui imprumut este limitata la 6% in anul 2010. Suma ce depaseste 6% este considerata nedeductibila din punct de vedere al impozitului pe profit si nu poate fi recuperata din veniturile impozabile.

Pentru diferenta ce ramane, de 6%, se aplica limitarile gradului de indatorare. Astfel, daca gradul de indatorare calculat ca:

este peste 3, dobanzile si pierdere din diferente de curs aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea capitalului imprumutat sunt considerate nedeductibile si reportabile. Acestea sunt reportate in viitor pana in momentul in care sunt indeplinite conditiile gradului de indatorare moment in care cheltuielile cu dobanzile si pierderile din diferente de curs devin deductibile.

In concluzie, pentru imprumutul primit de la asociatul persoana juridica nerezidenta, veti analiza mai intai nivelul ratei dobanzii iar diferenta ce depaseste procentul de 6% pe an este considerata nedeductibila permanent. Pentru diferenta de pana in 6% veti analiza gradul de indatorare, iar daca acesta este sub 3, dobanda si pierderea neta din diferente de curs aferenta acestui imprumut (cheltuieli – venituri) sunt deductibile. In cazul in care gradul de indatorare este peste 3, dobanzile si pierderea neta din diferente de curs se reporteaza.

Calculul de mai sus se face periodic la fiecare data de determinare a impozitului pe profit.

*Model formulare declaratie BNR (in cazul in care exista obligatia raportarii):

F1

F2

F3

Model adresa de inaintare BNR

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.