Asigurare voluntara de sanatate. Dubla impozitare.

I: Care sunt implicatiile fiscale in cazul in care societatea plateste pentru angajati asigurari voluntare de sanatate peste limita prevazuta de lege la determinarea impozitului pe profit?


R: Conform art. 21, alin. (3), lit. k, Legea 571/2003 privind Codul Fiscal sunt deductibile:  k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;

In concluzie, diferenta cu care se depaseste suma de 250 EUR va fi considerata cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit.

Conform art. 55, alin. (3), lit. g), legea 571/2003 privind Codul Fiscal, sunt considerate avantaje in natura:    g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plăţii primei respective, altele decât cele obligatorii;

Valoarea primelor de asiguare de care beneficiaza salariatul reprezinta avantaje in natura (suma intreaga, nu doar diferenta ce depaseste 250 EUR pe an)

Pentru valoarea primelor de asigurare voluntara ce depaseste valoarea de 250 EUR pe an, pentru fiecare salariat, apare dubla impozitare. Aceasta suma este impozitata o data ca venit din salarii si inca o data ca cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit.

Din punct de vedere contabil, avantajele in natura se reflecta doar in statul de salarii, ele nefiind inregistrate in contabilitate prin intermediul conturilor 641 sau 421. Contributiile sociale si impozitul aferent avantajelor in natura sunt suportate din salariul net diminuand astfel valoarea acestuia.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.