Plata dobanzi imprumut asociat persoana juridica nerezidenta fara retinere de impozit la sursa. Directiva 2003-49-EC si masurile tranzitorii privind aderarea Romaniei la UE

Intrebare: In anul 2009 societatea la care lucrez a platit dobanzi aferente unui imprumut in valuta primit de la asociatul unic persoana juridica nerezidenta. Dobanda s-a platit in intregime si nu s-a retinut impozit conform Titlu V din Codul Fiscal. In urma discutiei avute cu managementul societatii, acestia au fost informati despre obligatia retinerii si platii de impozit pentru dobanzile platite din Romania. Asociatul unic persoana juridica este o societate comerciala rezidenta intr-un alt stat membru al Uniunii Europene. In urma notificarii beneficiarului de venit despre obligatia retinerii impozitului in Romania, reprezentantii acestuia ne-au informat ca impozitarea acestor venituri prin retinere la sursa in Romania nu este in conformitate cu legislatia UE, argumentand cu Directiva 2003-49-EC, conform careia dobanzile si redeventele platite intre societati afiliate (minim 25% participatie) nu se impoziteaza prin retinere la sursa conform art. 1 din directiva cu pricina. Directiva o puteti accesa la adresa urmatoare

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0049:en:HTML

Este sau nu corect sa retinem si sa platim impozit pentru dobanzile platite catre nerezidenti in cazul de fata? Mentionam ca societatea beneficiara este asociat unic al firmei din Romania de la infiintarea acesteia inca din 2007.

Raspuns: Directiva mentionata de dvs. a fost incorporata in Codul Fiscal, la Titlul V, Capitolul 4 „Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate” dar acest capitol va deveni aplicabil incepand cu anul 2011. Astfel conform art. 117, lit. j) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal începând cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobânzi sau redevenţe, aşa cum sunt definite la art. 12419, obţinute din România de persoane juridice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau de un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevenţelor deţine minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare la persoana juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, care se încheie la data plăţii dobânzii sau redevenţelor;

In ceea ce priveste legislatia europeana, aici gasiti documentatia referitoare la masurile tranzitorii privind aderarea Romaniei la UE, conform carora Romania are dreptul sa amane aplicarea Directivei 2003-49-EC pana la 31.12.2010. Prevederile se gasesc la pagina 19 al patrulea paragraf.

In concluzie, neretinerea la sursa a impozitului aferent dobanzilor platite, fie aplicand cota de impozit prevazuta de Codul Fiscal, fie aplicand cota de impozit prevazuta in Conventia de Evitare a Dublei Impuneri in cazul in care societatea beneficiara va furnizeaza un certificat de rezidenta fiscala, constituie contraventie conform art. 219, alin. (1), lit. o) din Codul de Procedura Fiscala si se penalizeaza cu amenda de la 4.000 la 27.000 de lei in functie de valoarea impozitului conform art. 219, alin. (2) lit. e) – g) din Codul de Procedura Fiscala.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Plata dobanzi imprumut asociat persoana juridica nerezidenta fara retinere de impozit la sursa. Directiva 2003-49-EC si masurile tranzitorii privind aderarea Romaniei la UE

Comments are closed.