Cursuri master anagajat. Deductibilitate. Avantaje de natura salariala. Cheltuieli pregatire si formare profesionala

Intrebare: In perioada 2008 – 2010 societatea la care lucrez mi-a platit cursurile de master. Aceste cheltuieli reprezinta cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit? Sunt aceste cheltuieli de natura celor de formare profesionala?

Raspuns: Pentru a raspunde la intrebarea dvs., vom aborda problema din doua perspective diferite si anume: impozit pe profit; impozit pe venit.

1. Implicatii fiscale la angajator

  Conform art. 21 alin. (1) din legea 571/2003 privind Codul Fiscal: „pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile…”. In acest sens, conform art. 21 alin. (2) lit. h) din legea 571/2003 privind Codul Fiscal: „Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi: … cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;”

  Conform art. 4 din ordonanta 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, „formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ.Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă. … Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe”.

  Conform art. 15 alin. (5) din legea invatamantului nr. 84/1995 „sistemul naţional de învăţământ cuprinde următoarele niveluri: … e) învăţământ superior: învăţământ universitar şi învăţământ postuniversitar”. Conform art. 70 alin. (2) din legea invatamantului nr. 84/1995 „Învăţământul postuniversitar … se realizează prin: studii aprofundate de specialitate, masterat, studii academice postuniversitare, doctorat, studii postuniversitare de specializare şi cursuri de perfecţionare postuniversitare”

  Din analiza art. 4 din ordonanta 129/2000 coroborat cu art. 15 si 70 din legea invatamantului nr. 84/1995, consideram ca in cazul in care studiile de master s-au realizat prin intermediul sistemului national de invatamant, acestea nu reprezinta servicii de formare profesionala a adultilor in conformitate cu definitia prezentata mai sus.

  In cazul in care studiile s-au realizat prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant, acestea ar trebui sa se incadreze, conform art. 7 alin. (2) din ordonanta 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, intr-una din urmatoarele categorii:

  „a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională;

  b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţilor proprii;

  c) stagii de practică şi specializare în unităţi din ţară sau din străinătate;

  d) alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.”

  In concluzie, in baza prevederilor art. 4 din ordonanta 129/2000, cheltuielile cu taxele pentru master, in cazul in care activitatea de master este organizata prin sistemul national de invatamant, nu se incadreaza in definitia cheltuielilor prevazute la art. 21 alin. (2) lit. h) din legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

  .

  2. Implicatii fiscale la angajat

   Conform art. 55 alin. (4) lit. n) „cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea angajatului legată de activitatea desfăşurată de acesta pentru angajator” nu reprezinta venituri salariale si nu sunt impozitate in sensul impozitului pe venit. In acest sens, consideram ca cheltuielile cu pregatirea profesionala prevazute la art. 21 alin. (2) lit. h) din Codul Fiscal considerate cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit sunt aceleasi cu cheltuielile cu pregatirea profesionala prevazute la art. 44 alin. (4) lit. n) din Codul Fiscal considerate neimpozabile la calculul impozitului pe venitul din salarii.

   In concluzie, consideram ca cheltuielile cu taxele pentru master, in cazul in care aceste studii au fost organizate prin sistemul national de invatamant, nu se incadreaza nici la venituri neimpozabile din punct de vedere al impozitului pe venitul din salarii.

   Astfel, conform art. 55 alin. (3) din Codul Fiscal, cheltuielile cu taxele pentru master suportate de angajator pentru angajati, in cazul in care aceste studii au fost organizate prin sistemul national de invatamant sau nu se incadreaza in categoriile de studii de formare profesionala prevazute la art. 7 alin. (2) din ordonanta 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, reprezinta avantaje de natura salariala si se impoziteaza conform art. 57 cu cota de impozit pe venit de 16%.

   De retinut este faptul ca veniturile salariale sunt supuse, pe langa impozitul pe venitul din salarii, si contributiilor sociale conform prevederilor legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, legii 95/2006 privind reforma in domeniu sanatatii, legii 76/2002 privind asigurarile pentru somaj, etc.

   In ceea ce priveste deductibilitatea acestor cheltuieli la calculul impozitului pe profit, conform art. 21 alin. (4) lit. l), aceste cheltuieli sunt deductibile in cazul in care sunt impozitate la angajat. Impozitarea la angajat nu este o optiune a angajatorului, aceasta fiind obligatorie conform art. 57 din Codul Fiscal.

   This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.