Facturare cu 19% sau 24% TVA? Servicii de constructii – montaj

Intrebare: In luna mai 2010 am incheiat un contract de prestari servicii de bransare la sistemul de energie electrica pentru care am platit un avans de 20% facturat de catre furnizor cu cota de TVA de 19%.

Acum, in luna septembrie, trebuie sa platim diferenta de 80%, iar furnizorul ne-a informat ca va emite factura finala cu TVA 24%.

Este corect sa platesc cu TVA 24% daca contractul prevede TVA 19%? Argumentul furnizorului a fost acela ca o parte din materiale au fost achizitionate cu TVA 24%.

Raspuns:

In ceea ce priveste cota de TVA utilizata la emiterea facturii, inteleg ca avansul de 20% s-a platit pe baza unei facturi cu 19% TVA, receptia lucrarilor s-a realizat in luna septembrie, 2010 iar prestatorul v-a informat ca factura se va emite cu TVA 24%.

In ceea ce priveste cota de TVA aplicabila facturii finale, se retin urmatoarele aspecte fiscale:

  • Conform art. 134 alin. (4) din Codul Fiscal, regimul de impozitare aplicabil pentru operatiunile impozabile este regimul in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2) pentru care se aplica regimul de impozitare in vigoare la data exigibilitatii taxei.
  • Conform art. 1341 alin. (1) din Codul Fiscal, faptul generator intervine la data prestarii serviciilor de bransare. Din interpretarea art. 1341 alin. (7) din Codul Fiscal, inteleg ca data prestarii serviciilor in cazul de fata este data la care sunt emise situatiile de lucrari sau rapoartele de lucru ale prestatorului catre beneficiar, sau data la care beneficiarul accepta lucrarile de bransare. In cazul de fata, aceasta data este in luna septembrie 2010.
  • Conform art. 1342 alin. (1) din Codul Fiscal, exigibilitatea TVA intervine la data la care are loc faptul generator, adica in luna septembrie in cazul de fata. Conform art. 1342 alin. (2) pentru avansul de 20% platit in luna mai exigibilitatea taxei a intervenit la data platii avansului, fapt pentru care furnizorul v-a emis factura cu TVA 19%.
  • Conform art. 140 alin. (3) din Codul Fiscal, cota de TVA aplicabila este cota in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2) din Codul Fiscal unde cota aplicabila este cea de la data la care intervine exigibilitatea taxei. In acest sens pentru avans s-a platit TVA 19%.

Dupa cum am stabilit mai sus, faptul generator intervine in luna septembrie, cota aplicabila fiind cea de 24%.

  • Conform art. 140 alin. (4) din Codul Fiscal, in cazul in care se schimba cota de TVA, atunci pentru operatiunile prevazute la art. 1342 alin. (2) se va proceda la regularizarea TVA. In acest sens, avansul de 20% facturat si platit cu TVA 19% se va storna si se va refactura impreuna cu restul contravalorii lucrarilor de 80% cu TVA 24%.

In concluzie, in baza interpretarilor de mai sus decizia de a emite factura cu TVA 24% este in conformitate cu prevederile legale, iar dvs. veti avea dreptul, in cazul in care serviciile de bransare achizitionate sunt destinate utilizarii in scopul realizarii de operatiuni impozabile conform art. 145 din Codul Fiscal si respecta prevederile Codului Fiscal referitoare la factura, sa deduceti TVA de pe factura aferenta.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.