Contribuabil mijlociu. Criterii de marime. Situatii financiare simplificate sau normale?

Intrebare: O societate ce a fost anul trecut contribuabil mijlociu a depus bilant extins la fisc. Anul acesta societatea nu mai face parte din categoria contribuabililor mijlocii. Mai depune bilant extins? si daca da pentru ce perioada?.

Raspuns:

Conform art. 3 din OMFP 3055/2009 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, societatile comerciale ce depasesc limitele a 2 dintre  urmatoarele 3 criterii: total active 3.650.000 EUR, cifra de afaceri neta 7.300.000 EUR sau un numar de salariati de 50, depun situatii financiare care cuprind: bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de numerar, note explicative.

Persoanele juridice care nu depasesc limitele a 2 dintre criteriile de mai sus depun bilant prescurtat, cont de profit si pierdere si note explicative simplificate.

Trecerea de la un set de situatii financiare la celalalt set de situatii financiare se realizeaza daca pe parcursul a doua exercitii financiare consecutive s-au depasit/sau nu s-au depasit limitele a 2 dintre criteriile de marime. Astfel, daca o societate a depus situatii financiare simplificate, va depune situatii financiare normale numai daca 2 ani la rand a depasit 2 dintre criteriile de marime si vice versa, o societate care a depus situatii financiare normale va depune situatii financiare simplificate daca 2 ani la rand nu a depasit criteriile de marime.

Pentru calculul in RON a criteriilor de marime se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de BNR pentru data inchiderii exercitiului financiar.

In ceea ce priveste calitatea de contribuabil mijlociu, conform art. 1 si art. 11 din OMFP 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene:

“Art. 1 – Începând cu data de 1 aprilie 2007, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, prin administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administrează contribuabilii, persoane juridice, cu domiciliul fiscal în raza teritorială a judeţelor, denumiţi în continuare contribuabili mijlocii, prevăzuţi în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin, selectaţi după cum urmează:
a) contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ care au înregistrat o cifră de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2005 cuprinsă între 10 milioane lei şi 70 milioane lei;
b) contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ, aflaţi în procedura insolvenţei, care au creanţe fiscale mai mari de 3 milioane lei;
c) în cazul în care numărul contribuabililor mijlocii selectaţi conform criteriilor de la lit. a) şi b) este mai mic de 200, în administrarea structurilor menţionate va trece un număr corespunzător de contribuabili, selectaţi în ordinea descrescătoare a cifrei de afaceri, dintre contribuabilii administraţi de administraţiile finanţelor publice ale municipiilor reşedinţă de judeţ.
Art. 11 – Începând cu data de 1 august 2009, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, prin administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administrează contribuabilii, persoane juridice, denumiţi în continuare contribuabili mijlocii, cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ, care au înregistrat o cifră de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie a anului precedent cuprinsă între 6,7 milioane lei şi 70 milioane lei, selectaţi în ordine descrescătoare a cifrei de afaceri.”

Astfel, criteriile de stabilire a calitatii de contribuabil mijlociu sunt diferite de criteriile de stabilire a setului de situatii financiare ce trebuie intocmite.

Contribuabilii ce nu mai indeplinesc criteriile de contribuabili mijlocii sunt scosi din administrarea administratiei finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii dupa 4 ani consecutivi in care nu se mai indeplinesc criteriile de selectie.

In momentul in care contribuabilii devin contribuabili mijlocii acestia sunt notificati de catre administratia fiscala si de asemenea si trecerea de la administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii la administratia de sector/judet se notifica contribuabilului respectiv.

Plafonul stabilit drept criteriu de selectie se actualizeaza anual.

In concluzie, in cazul in care societatea dvs. trece de la administratia finantelor publice  pentru contribuabilii mijlocii la administratia de sector/judet, acest lucru va va fi notificat in scris. In ceea ce priveste intocmirea si depunerea situatiilor financiare, va trebui sa verificati la fiecare sfarsit de an (pentru exercitiul financiar curent si cel precedent) indicatorii de marime si daca acestia au fost depasiti sau nu si sa actionati corespunzator.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.