Servicii intracomunitare – persoana impozabila neinregistrata in scopuri de TVA

Intrebare:

Buna ziua. Lucrez pentru o societate ce nu este platitoare de tva intrucat singurul nostru obiect de activitate este inchirierea de spatii comerciale. Dorim sa ne promovam intr-o publicatie din Franta, servicii pentru care vom primi factura in EUR.

Avem vreo obligatie de raportare in plus in acest caz?

Raspuns:

Conform art. 133 din Codul Fiscal locul prestarii serviciilor prezentate de dvs. se stabileste pe baza regulii generale intrucat aceset servicii nu se incadreaza la niciuna dintre exceptiile prevazute la art. 133 alin. (4)-(7). In acest sens, conform art. 133 alin. (2) din Codul Fiscal locul prestarii serviciilor catre persoane impozabile este locul unde beneficiarul serviciilor isi are stabilit sediul economic.

Potrivit prevederilor art. 150 din Codul Fiscal persoana obligata la plata TVA este beneficiarul serviciului:

“Taxa este datorată de orice persoană impozabilă, inclusiv de către persoana juridică neimpozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestării în România conform art. 133 alin. (2) şi care sunt furnizate de către o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul României sau nu este considerată a fi stabilită pentru respectivele prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 1251 alin. (2), chiar dacă este înregistrată în România conform art. 153 alin. (4) sau (5).”

Chiar daca factura se va emite initial cu TVA din Franta, intrucat societatea din Romania nu furnizeaza un cod valid de TVA, ulterior dupa obtinerea codului de TVA aceasta se corecteaza:

“Totuşi, în situaţia în care ulterior emiterii facturii de către prestator, beneficiarul comunică un cod valabil de TVA atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru, prestatorul va aplica prevederileart. 133 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv va considera că operaţiunea nu este impozabilă în România, fiind impozabilă la locul unde este stabilit beneficiarul, dacă beneficiarul poate face dovada că avea calitatea de persoană impozabilă în momentul în care taxa a devenit exigibilă.”

Referitor la obligatiile dvs. declarative, va trebui:

– sa va inregistrati in scopuri de TVA conform art. 1531,

– intrucat operatiunea reprezinta o achizitie intracomunitara de servicii va trebui sa va inregistrati in registrul operatorilor intracomunitari,

– si va trebui sa depuneti declaratia recapitulativa (cod 390) pentru perioada in care se va desfasura aceasta tranzactie.

Art. 1531, alin. (1), lit. c) din Codul Fiscal:

“Are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:

c) persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau b) sau a alin. (2), dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), înaintea primirii serviciilor respective.”

Art. 156, alin. (1), din Codul Fiscal:

“Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 trebuie să întocmească şi să depună la organele fiscale competente, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, o declaraţie recapitulativă…”

Art. 1582, din Codul Fiscal:

“Începând cu data de 1 august 2010, se înfiinţează şi se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare”

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.