Inactivitate temporara inregistrata la Registrul Comertului

Am intalnit in practica destul de multe firme aflate în inactivitate temporară înregistrată la Registrul Comerţului care au omis prevederile fiscale referitoare la ajustarea TVA în cazul suspendării activităţii.

Astfel, potrivit art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, organele fiscale competente anulează din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile care figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi, precum şi al persoanelor impozabile în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului, potrivit legii.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA determină şi ajustarea TVA deduse pentru bunurile de capital şi activele corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital. Ajustarea TVA constituie obligaţie a persoanelor impozabile, potrivit prevederilor art. 148 şi 149 din Codul fiscal.

Ajustarea va fi reflectată în ultimul decont de taxă depus înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile.

Dacă persoanele impozabile solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, atunci când încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă, acestea pot ajusta conform pct. 53 alin. (2) lit. b) din HG nr. 44/2004 taxa aferentă activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital potrivit art. 149 din Codul fiscal pentru valoarea rămasă neamortizată. Ajustarea va fi reflectată în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.

În concluzie, recomandăm celor care au firme înregistrate în inactivitate temporară să verifice situaţia lor.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.