Reevaluare mijloace fixe. Amortizare deductibila

Intrebare: In decembrie 2010 am reevaluat mijloacele fixe din grupa 21. In urma reevaluarii a rezultat o valoare mai mare a mijloacelor fixe si implicit o valoarea mai mare a cheltuielii cu amortizarea. Care este amortizarea deductibila la calculul impozitului pe profit, cea ante-reevaluare sau cea post-reevaluare?

Raspuns:

(1) Amortizarea deductibilă

Din enunţul întrebării dvs. înţelegem că în urma reevaluării realizate în decembrie 2010 aţi obţinut un plus de valoare aferent imobilizarilor înregistrate în grupa 21 pe care l-aţi înregistrat ca rezerve din reevaluare în contul 105 „Rezerve din reevaluare”.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 33 din Codul fiscal, valoarea fiscală în cazul mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor este reprezentată de costul de achiziţie, de producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ şi reevaluările contabile efectuate potrivit legii.

În cazul în care se efectuează reevaluări ale mijloacelor fixe amortizabile care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie, de producţie sau al valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziţie, de producţie sau a valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz. În situaţia reevaluării terenurilor care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie sau sub valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală este costul de achiziţie sau valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz;

Potrivit art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă. Potrivit pct. 715 din normele de aplicare, pentru determinarea valorii fiscale a terenurilor, respectiv a valorii fiscale rămase neamortizate în cazul mijloacelor fixe amortizabile, vor fi luate în calcul şi reevaluările contabile efectuate după data de 1 ianuarie 2007. Nu se recuperează prin intermediul amortizării fiscale reevaluările contabile efectuate după data de 1 ianuarie 2004 la mijloacele fixe amortizabile care nu mai au valoare fiscală rămasă neamortizată la data evaluării.

Cu alte cuvinte, reevaluarea contabilă este recunoscută şi din punct de vedere fiscal. În consecinţă, întrucât în valoarea fiscală a imobilizărilor sunt recunoscute şi reevaluările contabile, iar amortizarea fiscală se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea fiscală (conform art. 24 alin. (7) din Codul fiscal) considerăm că amortizarea calculată ulterior înregistrării creşterii din reevaluare este deductibilă fiscal în totalitate, şi nu trebuie să fie limitată la valoarea amortizării de dinainte de reevaluare.

De exemplu, în cazul unei imobilizări cu valoarea netă fiscală înainte de reevaluare de 10.000 lei, reevaluată la 11.000 lei cu o durată rămasă de utilizare de 10 ani, obţinem o amortizare ulterioară reevaluării de 1.100 lei. Amortizarea deductibilă fiscal este de 1.100 de lei, întrucât şi diferenţa de 100 de lei se deduce la calculul impozitului pe profit potrivit reglementărilor de mai sus.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Reevaluare mijloace fixe. Amortizare deductibila

Comments are closed.