Achizitie intracomunitara – persoana impozabila neinregistrata in scopuri de TVA

Intrebare: Incepand cu anul acesta, odata cu noile prevederi fiscale, am renuntat la inregistrarea in scopuri de TVA a firmei mele, intrucat aceasta intruneste conditiile de intreprindere mica si beneficiez de o situatie financiara mai buna in cazul in care nu trebuie sa platesc TVA. Cu toate acestea sunt nevoit sa realizez o achizitie intracomunitara ulterior scoaterii din evidenta ca platitor de TVA. Care sunt obligatiile in ceea ce priveste TVA-ul.

Raspuns:

Potrivit art. 1531 din Codul fiscal, are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:

a) persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi care nu sunt deja înregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară;

b) persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau c) sau a alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului;

c) persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau b) sau a alin. (2), dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), înaintea primirii serviciilor respective.

Cu alte cuvinte, in cazul in care societatea la care faceti referire primeste servicii intracomunitare ce au locul prestarii, din punct de vedere al TVA, in Romania si pentru care societatea este obligata la plata taxei, va trebui sa va inregistrati in scopuri de TVA potrivit art 1531.

Acest cod de TVA va fi utilizat numai pentru achizitiile intracomunitare de bunuri si servicii.

Veti avea in continuare obligatia sa va inregistrati in Registrul Operatorilor Intracomunitari potrivit prevederilor art. 1582 din Codul fiscal.

In situatia de mai sus va trebui sa depuneti la Administratia finantelor publice de care apartine societate, decontul special de taxa prevazut la art. 1563 din Codul fiscal, astfel:

Decontul special de taxă trebuie întocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor menţionate la alin. (1). Decontul special de taxă trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei. Prin excepţie, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531, sunt obligate să depună decontul special de taxă pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi, înainte de înmatricularea acestora în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei aferente respectivei achiziţii intracomunitare. De asemenea, persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 1531, şi care au obligaţia plăţii taxei pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 1251 alin. (3), au obligaţia să depună decontul special de taxă pentru respectivele achiziţii intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare.

Potrivit prevederilor art. 157 din Codul fiscal, orice persoană trebuie să achite taxa de plată organelor fiscale până la data la care are obligaţia depunerii unuia dintre deconturile sau declaraţiile prevăzute la art. 1562 şi 1563. Astfel, intrucat firma nu va mai fi inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 nu va mai putea sa faca taxare inversa pentru aceste achizitii si va fi nevoita sa faca efectiv plata TVA la bugetul de stat, termenul de plata fiind cel de depunere a decontului special de taxa.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.