Unitate de vanzare cu amanuntul. Metoda global – valorica sau cantitativ – valorica

Intrebare: Este obligatoriu sa folosesc metoda global valorica la o unitate cu amanuntul (bar), pentru ca eu doresc o evidenta cantitativ valorica datorita faptului ca–mi este de ajutor sa vizualizez in timp util stocul si documentatia contabila este mai simpla pentru ca o data cu vanzarea (emiterea bonuluifiscal) se descarca si stocul.

Raspuns:

Potrivit prevederilor normelor metodologice ale OMEF 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, secţiunea D „Metodele de conducere a contabilităţii analitice a bunurilor”, contabilitatea analitică a bunurilor se poate ţine pe baza uneia dintre următoarele metode: operativ-contabilă, cantitativ-valorică, global-valorică.

Metoda operativ-contabilă se poate aplica pentru contabilitatea analitică a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mărfurilor şi ambalajelor.

Metoda cantitativ-valorică se poate folosi pentru contabilitatea analitică a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mărfurilor, animalelor şi ambalajelor.

Metoda global-valorică se poate utiliza pentru contabilitatea analitică a mărfurilor şi ambalajelor din unităţile de desfacere cu amănuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, echipamentelor de protecţie în folosinţă, precum şi a altor categorii de bunuri.

Potrivit aceloraşi prevederi legale, metoda cantitativ-valorică pentru materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar în depozit, semifabricate, produse finite, produse reziduale, mărfuri, animale şi ambalaje constă în ţinerea evidenţei cantitative pe feluri de stocuri în cadrul fiecărei gestiuni, iar în contabilitate a celei cantitativ-valorice.

În metoda cantitativ-valorică se pot folosi următoarele formulare:

–          Fişă de magazie (cod 14-3-8 şi 14-3-8/a, după caz);

–          Fişă de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22 şi 14-6-22/a);

–          Balanţa analitică a stocurilor (cod 14-6-30/c).

Metoda global-valorică se aplică pentru evidenţa mărfurilor şi ambalajelor aflate în unităţile de desfacere cu amănuntul (magazine, restaurante, bufete etc.), folosindu-se formularul comun “Fişa de cont pentru operaţiuni diverse” (cod 14-6-22) şi raportul de gestiune, după caz.

Potrivit acestei metode, contabilitatea analitică a mărfurilor şi ambalajelor se ţine global-valoric, atât la gestiune, cât şi în contabilitate, iar verificarea concordanţei înregistrărilor din evidenţa gestiunii şi din contabilitate se efectuează numai valoric, la perioade stabilite de unitate.

În opinia noastră, prevederile de mai sus nu impun utilizarea metodei global – valorice în cazul unităţilor de vânzare cu amănuntul. Considerăm că formularea textului de lege duce la interpretarea că metoda global-valorică poate fi utilizată în cadrul unităţilor de vânzare cu amănuntul. Metoda global-valorică este permisă în cazurile prezentate mai sus tocmai în ideea că în aceste unităţi de vânzare cu amănuntul este foarte dificil de ţinut evidenţa cantitativă a bunurilor.

În cazul în care, datorită naturii activităţii prestate în cadrul unităţii, puteţi aplica metoda cantitativ-valorică şi consideraţi ca aceasta reflectă mai bine situaţia contabilă a stocurilor de mărfuri, puteţi, în opinia noastră, aplica această metodă.

De asemenea, potrivit prevederilor OMFP 3055/2009 privind adoptarea reglementărilor contabile cu directivele europene,  în funcţie de specificul activităţii, pentru determinarea costului pot fi folosite […] metoda costului standard, în activitatea de producţie sau metoda preţului cu amănuntul, în comerţul cu amănuntul.

În comerţul cu amănuntul poate fi utilizată metoda preţului cu amănuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă, care au marje similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metodă.

În opinia noastră, metoda cea mai relevantă de contabilizare a stocurilor este metoda cantitativ-valorică întrucât această metodă furnizeză şi informaţii cantitative şi permite astfel un control mai bun al stocurilor.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.